Webinar: Hva gjør vi med flyveasken?

Avfall Norge informerer om status hos ulike aktører og myndighetenes arbeid med oppfølgingen av rapporten fra ekspertgruppen for farlig avfall.

Webinaret retter seg både mot aktører som håndterer flyveaske og mot de som ønsker en kortfattet oppdatering på status i arbeidet med å etablere flere løsninger for flyveaske.


Beskrivelse
Program


08.30–08.45: Oppsummering av Miljødirektoratets oppdrag for KLD

08.45–08.55: Informasjon om status for mottak på Langøya

08.55–09.10: Informasjon om status for øvrige alternativer

09.10–09.20: Informasjon om mulighetene for eksport

09.20–09.30: Hva har organisasjonene kommunisert til nå?


Lenke til zoom: https://us02web.zoom.us/j/85067196804

08.30–08.45

Oppsummering av Miljødirektoratets oppdrag for KLD

08.45–08.55

Informasjon om status for mottak på Langøya

08.55–09.10

Informasjon om status for øvrige alternativer

09.10–09.20

Informasjon om mulighetene for eksport

09.20–09.30

Hva har organisasjonene kommunisert til nå?