Webinar: Hytterenovasjon

Hvilke krav gjelder for fritidsboliger og hvordan kan vi oppfylle kravene i praksis? Flere kommuner og renovasjonsselskaper jobber nå med å få på plass gode renovasjonsløsninger for fritidsboliger. Tre kommunale aktører som er på ulike stadier i prosessen forteller om hvordan de har arbeidet og erfaringer de har gjort.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Et av HRA sine miljøtorg for hytteområder

Både i den eksisterende avfallsforskriftens kapittel 10 a og i den foreslåtte endringen til dette kapittelet, er det nedfelt flere krav til utsortering av ulike typer husholdningsavfall. Disse kravene gjelder også for avfall fra fritidsboliger. I tillegg ligger nå et forslag til endring av forurensningslovens §34 om differensiert avfallsgebyr ute på høring (høringsfrist 16. januar). Dersom forslaget blir vedtatt vil det stilles krav til differensiert avfallsgebyr, også for fritidsboliger. På dette webinaret vil vi først gå igjennom regelverket før vi hører fra ulike kommunale aktører i bransjen om hvordan de har jobbet for å kunne oppfylle kravene i praksis.

Torsdag 1. februar

12.00–12.30

Foredragsholder: Håkon Bratland Fagrådgiver, Avfall Norge

Hva sier regelverket om renovasjon for fritidsboliger? Håkon gjennomgår regelverket og det vil bli tid til spørsmål på slutten.

12.30–12.50

Foredragsholder: Kathrine Sellevoll Avd. avfall og gjenvinning, Asker kommune

Asker kommune ble med kommunesammenslåingen plutselig en kommune med mange fritidsboliger. De jobber nå med å få på plass en ny harmonisert hytterenovasjonsløsning, men dette er fortsatt på "tegnebrettet" i påvente av politisk behandling. I webinaret vil de fortelle om hvordan de har jobbet med prosjektet.

12.50–13.10

Foredragsholder: Jon Martin Vaskinn, Prosjektleder for hytterenovasjon, HRA | Åse Toril Krågsrud Kommunikasjonssjef, HRA

HRA har etablert tre miljøtorg for hytteområder. Disse tre miljøtorgene har vært pilotprosjekter for HRA og har lagt grunnlaget for innføring av full kildesortering for hytter på hele Hadeland og Ringerike i årene som kommer. I webinaret vil de fortelle om prosjektene og veien fremover.

13.10–13.30

Foredragsholder: Gry Nessjøen Prosjektleder, RfD

RfD betjener hytter med svært ulik standard og beliggenhet, en variasjon av fjellhytter, kysthytter og enklere skogshytter.

Det er innført fullskala kildesortering for 5000 fjellhytter som hadde renovasjon i form av restavfall. I tillegg innført fullskala kildesortering for ca. 2500 hytter som ikke hadde renovasjon og hytteeierne ønsket overhodet ikke noen avfallsløsning. En kort gjennomgang av prosessen, samt hindringer man møtte på veien.

13.30–13.50

Foredragsholder: Kari Synøve Lundsvoll Rådgiver hytte-/fritidsrenovsasjon og utvikling, Innherred Renovasjon IKS

I sitt innlegg skal Kari fortelle om følgende temaer:

  • Evaluering av hytterenovasjon i 9 kommuner i 2011/2012
  • Prosjektstart 2016 kildesortering hytte-/fritidsrenovasjon
  • Standardløsning
  • Differensiert avfallsgebyr

13.50–14.00

Vi avrunder webinaret med muligheter for å stille spørsmål til foredragsholderne

Håkon Bratland

Fagrådgiver, Avfall Norge

Rådgiver for gjenvinning og digitalisering i Avfall Norge. Jobber nå som prosjektleder for å utvikle faktagrunnlag satsningen til Avfall Norge

Kathrine Sellevoll

Avd. avfall og gjenvinning, Asker kommune

Kathrine Sellevoll jobber som rådgiver i Asker kommune i avdeling for avfall og gjenvinning. Hun har i sin tid i Asker kommune jobbet mye mot utbyggere. Sellevoll er utdannet sivilingeniør i materialteknologi på NTNU.

Jon Martin Vaskinn

Prosjektleder for hytterenovasjon, HRA

Åse Toril Krågsrud

Kommunikasjonssjef, HRA

Gry Nessjøen

Prosjektleder, RfD

Gry jobber som prosjektleder for hytteprosjektet. Hun er en selverklært «potet» i RfD og har tidligere jobbet med kontraktsoppfølging av innsamlingsordningen, lagerdriften og innkjøp av oppsamlingsutstyr. Hun har også fulgt opp kontrakter for nedstrøms varestrømmer. Hun er nå i ferd med å utvikle seg til saksbehandler for å arbeide med «vanskelig beholderplasseringer» for å møte økte krav til HMS i driften.

Kari Synøve Lundsvoll

Rådgiver hytte-/fritidsrenovsasjon og utvikling, Innherred Renovasjon IKS

Sommeren 2024 har Kari jobbet 25 år i Innherred Renovasjon IKS. I løpet av disse årene har hun jobbet innenfor flere ulike fagfelt. Siden 2021 har hun vært rådgiver for hytte-/fritidsrenovasjon. I tillegg deltar hun på en del andre prosjekter.