Webinar med UiG - Gjennomslag for framtidsrettede grønne løsninger

Beskrivelse
Program

I dette webinaret legger vi fokuset på adferdsutvikling i organisasjoner slik at framtidsrettede grønne løsninger får gjennomslag i anskaffelser og prosjekter.
Karmøy kommune har vedtatt en ambisiøs renovasjonsstrategi frem mot 2025, og vi har invitert Torbjørn Heggheim til å fortelle om planen, løsningene den medfører, og hvordan de fikk gjennomslag for dette både politisk, i organisasjonen og i kommunen.

Vi inviterer også Josefine Brekke fra Looping AS for å fortelle nærmere om hvordan de har gått fram i næringslivet for å fremme vektlegging av sirkulærøkonomiske prinsipp ved anskaffelser og innkjøp.
Vi inviterer til et spennende webinar og mingling med nettverket. Vel møtt!

Tirsdag 30. mars

14.00–15.00

14:00 - 14:10 - Introduksjon til dagens tema og innholdet i webinaret

14:10 - 14:25 - Adferdsutvikling på produksjonsnivå med foredragsholder Josefine Brekke v Looping

14:26 - 14:41 - Karmøy Renovasjon, best i klassen med foredragsholder Torbjørn Heggheim v Karmøy Kommune

14:42 - 14:50 - Diskusjon og spørsmål

14:50 - 15:00 - Kahoot+ Oppsummering og informering av neste arrangement