Webinar: Ombruk på gjenvinningsstasjoner

Tre kommunale aktører presenterer tre forskjellige måter å tilrettelegge for ombruk på gjenvinningsstasjoner, og deler erfaringer de har gjort. I tillegg ser vi på hvilket regelverk som gjør seg gjeldene i forbindelse med ombruk på gjenvinningsstasjonene.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Onsdag 7. februar

12.00–12.30

Gjennomgang av regelverk

12.30–13.00

Foredragsholder: Ingrid Staveland Reppe Rådgiver ombruk og bærekraft, Sirkula IKS

I 2020 åpnet Norges første ombrukskjøpesenter, Resirkula. Butikkene på senteret driftes av selvstendige aktører, og ombruksmottaket driftes i samarbeid med en arbeidsinkluderingsbedrift. I tillegg samles varer inn på de øvrige gjenvinningsstasjonene til Sirkula. Sommeren 2023 hadde Sirkula et prøveutsalg for byggevarer, og de har nå startet et pilotprosjekt for henting av ombruksvarer hjemme hos kunden.

13.00–13.30

Foredragsholder: Synne Strømmen Trainee, ØRAS (Romerike Trainee)

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) arbeider for økt ombruk. OMGJØRAS ble etablert i med stor suksess. Hos ØRAS strebes det alltid etter nye ombruksløsninger for avfallet. Blant annet har det blitt gjennomført prosjekter på ombruk av farlig avfall artikler og EE-produkter. Nå tester ØRAS ut ombruk av hvitevarer i samarbeid med Norsk Ombruk AS. I fremtiden planlegges det flere ombruksprosjekter for nye produktgrupper.

13.30–14.00

Foredragsholder: Tord Tjeldflaat Ass. Avdelingsleder gjenvinning, IVAR IKS

En undersøkelse IVAR gjorde i 2021 anslo at mengden som kunne gått til ombruk kunne økes med 700 % hvis de hadde klart å redde alt det ombrukbare som blir kastet i deres region. Nå skal de snart åpne Norges største utslag av brukte varer. Tjeldflaat deler deres erfaringer.

Ingrid Staveland Reppe

Rådgiver ombruk og bærekraft, Sirkula IKS

Ingrid jobber som rådgiver innen ombruk og bærekraft i Sirkula IKS. Der jobber hun med ulike prosjekter for å øke andelen varer til ombruk, blant annet gjennom nye varekategorier som byggevarer og hvitevarer. Ingrid holder også jevnlig omvisninger for de som ønsker et bedre innblikk i driften av Resirkula.

Synne Strømmen

Trainee, ØRAS (Romerike Trainee)

Tord Tjeldflaat

Ass. Avdelingsleder gjenvinning, IVAR IKS