Workshop: Deponi

Åpen nettverksworkshop om massehåndtering og deponi i Oslo 28. mars. Felles problemstillinger og løsninger drøftes. Erfaringsutveksling, felles forståelse av rammevilkår og kommunikasjonsbudskap.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Faggruppe deponi og masser i Avfall Norge inviterer alle som eier og/eller driver et deponi til en åpen workshop. Faggruppen arbeider med en handlingsplan for å :

  • fremme beste praksis blant deponiene i Norge
  • skape felles forståelse for gode rammevilkår og kommunisere med myndighetene
  • formidle utad deponienes rolle i den sirkulære økonomien.

På workshopen er målet å komme frem til gode tiltak deponiene kan jobbe med i egen virksomhet og felles forståelse av rammevilkår og kommunikasjonsbudskap.

08.30–09.00

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

Før selve workshopen blir det en diskusjon om hvordan Avfall Norges faggrupper kan videreutvikles som et ledd i den nye strategien hvor Avfall Norge skal være en pådriver for en sirkulær omstilling.

09.00–09.15

Velkommen ved dagens workshopledere

Foredragsholder: Ida Nilsson, Daglig leder, NGm3 | John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Randi Warland Kortegaard Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

09.15–09.30

Foredragsholder: John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

Utfordringer knyttet til regelverk forståelse og tolkning, TOC krav, gummi og plast, blandingsfraksjoner. Er det noe vi trenger å løfte mot myndigheter for å sikre felles forståelse av beste praksis og regelverkstolkning?

09.30–10.00

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon

sak 1

10.00–10.30

Oppsummering av gruppediskusjon i plenum sak 1

Foredragsholder: John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

10.30–10.45

Pause

10.45–11.00

Foredragsholder: Veslemøy Eriksen Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Deponienes samfunnsrolle

Hvilket budskap skal vi gi, og hvordan skal vi endre folks oppfatning av hva moderne deponier er i dag?

Innspill til sommerens REdu-prosjekt

11.00–11.30

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon

sak 2

11.30–12.30

LUNSJ

12.30–13.00

Oppsummering av gruppediskusjon i plenum sak 2

Foredragsholder: Veslemøy Eriksen Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

13.00–13.15

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

Er det lokale/regionale forskjeller på hvordan man regulerer slike mottak av forurensede masser på sorteringsanlegg, pukkverk, lagringsteder, huber oa. På hvilken måte bør de reguleres?

13.15–13.45

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon

sak 3

13.45–14.00

Oppsummering av gruppediskusjon i plenum – sak 3

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

14.00–14.10

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard, Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS | Ida Nilsson Daglig leder, NGm3

Hvordan regulere mobile vaskeanlegg vs. stasjonære?

Stilles det for strenge krav til vaskeanlegg i dag?

14.10–14.40

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon ulike problemstillinger

14.40–15.00

Oppsummering og diskusjon i plenum sak 4

Foredragsholder: Ida Nilsson Daglig leder, NGm3

15.00–15.10

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

Forskjeller mellom resipienter og statsforvaltere, teknologi og utfordringer

15.10–15.30

Erfaringsutveksling og diskusjon i grupper sak 5

15.30–15.40

Oppsummering i plenum sak 5

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

15.40–15.45

Oppsummering av workshop

Sveinar Kildal

Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal, er rådgiver og styreleder i Norscan Partners AS. Han er tidligere Marketing og miljødirektør for Elopak, fabrikksjef på Hurum Papirfabrikk, rådmann i Øyer og adm dir for Norsk Returkartong og tildigere styreleder i Grønt Punkt AS. Han er utdannet fysiker.

Ida Nilsson

Daglig leder, NGm3

Ida er daglig leder i NGm3, og har tidligere vært 10 år i Norconsult hvor hun har jobbet med gjenvinning av masser, deponi, avfall og forurenset grunn. Ida har også jobbet 7 år som miljøsjef i Franzefoss med både gjenvinning og pukk- og asfaltproduksjon. Ida er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk.

John Barlindhaug

FOU og prosjektsjef, Perpetuum

John Barlindhaug er utdannet Dr. Ing. innen renseteknologi i 1995 ved NTH (nå NTNU). Han har 10 års erfaring fra konsulentbransjen og snart 20 års erfaring fra avfallsbransjen hos Perpetuum.

Randi Warland Kortegaard

Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

Daglig leder i Ragn Sells selskap innen deponi og gjenbruk av masser. Hun har tidligere i NG m3 og har jobbet 9 år i Miljødirektoratet (i industriavdelingen tilknyttet konsesjoner av industri og deponier), og som miljøgeolog i Multiconsult. Har også vært avdelingsleder i R3 Entreprenørs miljørådgivningsavdeling som er konsulenter som kartlegger bygg som skal rives.

Veslemøy Eriksen

Leder for utvikling, kommunikasjon og miljø, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Veslemøy er utdannet marinbiolog fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet i HIM siden 2018 og har tidligere jobbet med problemstillinger innen avfall i AF Gruppen.

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.