Workshop: Deponi

Åpen nettverksworkshop om massehåndtering og deponi i Oslo 28. mars. Felles problemstillinger og løsninger drøftes. Erfaringsutveksling, felles forståelse av rammevilkår og kommunikasjonsbudskap.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Faggruppe deponi og masser i Avfall Norge inviterer alle som eier og/eller driver et deponi til en åpen workshop. Faggruppen arbeider med en handlingsplan for å :

  • fremme beste praksis blant deponiene i Norge
  • skape felles forståelse for gode rammevilkår og kommunisere med myndighetene
  • formidle utad deponienes rolle i den sirkulære økonomien.

På workshopen er målet å komme frem til gode tiltak deponiene kan jobbe med i egen virksomhet og felles forståelse av rammevilkår og kommunikasjonsbudskap.

08.30–09.00

Foredragsholder: Sveinar Kildal Partner, Norscan Partners AS

Før selve workshopen blir det en diskusjon om hvordan Avfall Norges faggrupper kan videreutvikles som et ledd i den nye strategien hvor Avfall Norge skal være en pådriver for en sirkulær omstilling.

09.00–09.15

Velkommen ved dagens workshopledere

Foredragsholder: Ida Nilsson, Daglig leder, NGm3 | John Barlindhaug, FOU og prosjektsjef, Perpetuum | Randi Warland Kortegaard Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

09.15–09.30

Foredragsholder: John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

Utfordringer knyttet til regelverk forståelse og tolkning, TOC krav, gummi og plast, blandingsfraksjoner. Er det noe vi trenger å løfte mot myndigheter for å sikre felles forståelse av beste praksis og regelverkstolkning?

09.30–10.00

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon

sak 1

10.00–10.30

Oppsummering av gruppediskusjon i plenum sak 1

Foredragsholder: John Barlindhaug FOU og prosjektsjef, Perpetuum

10.30–10.45

Pause

10.45–11.00

Foredragsholder: Veslemøy Eriksen Leder for kvalitet og tjenesteutvikling, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Deponienes samfunnsrolle

Hvilket budskap skal vi gi, og hvordan skal vi endre folks oppfatning av hva moderne deponier er i dag?

Innspill til sommerens REdu-prosjekt

11.00–11.30

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon

sak 2

11.30–12.30

LUNSJ

12.30–13.00

Oppsummering av gruppediskusjon i plenum sak 2

Foredragsholder: Veslemøy Eriksen Leder for kvalitet og tjenesteutvikling, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

13.00–13.15

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

Er det lokale/regionale forskjeller på hvordan man regulerer slike mottak av forurensede masser på sorteringsanlegg, pukkverk, lagringsteder, huber oa. På hvilken måte bør de reguleres?

13.15–13.45

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon

sak 3

13.45–14.00

Oppsummering av gruppediskusjon i plenum – sak 3

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

14.00–14.10

Foredragsholder: Randi Warland Kortegaard, Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS | Ida Nilsson Daglig leder, NGm3

Hvordan regulere mobile vaskeanlegg vs. stasjonære?

Stilles det for strenge krav til vaskeanlegg i dag?

14.10–14.40

Inndeling i grupper, erfaringsutveksling og gruppediskusjon ulike problemstillinger

14.40–15.00

Oppsummering og diskusjon i plenum sak 4

Foredragsholder: Ida Nilsson Daglig leder, NGm3

15.00–15.10

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

Forskjeller mellom resipienter og statsforvaltere, teknologi og utfordringer

15.10–15.30

Erfaringsutveksling og diskusjon i grupper sak 5

15.30–15.40

Oppsummering i plenum sak 5

Foredragsholder: Gorm Eine Thune Rådgiver FoU, Lindum AS

15.40–15.45

Oppsummering av workshop

Sveinar Kildal

Partner, Norscan Partners AS

Sveinar Kildal, er rådgiver og styreleder i Norscan Partners AS. Han er tidligere Marketing og miljødirektør for Elopak, fabrikksjef på Hurum Papirfabrikk, rådmann i Øyer og adm dir for Norsk Returkartong og tildigere styreleder i Grønt Punkt AS. Han er utdannet fysiker.

Ida Nilsson

Daglig leder, NGm3

Ida er daglig leder i NGm3, og har tidligere vært 10 år i Norconsult hvor hun har jobbet med gjenvinning av masser, deponi, avfall og forurenset grunn. Ida har også jobbet 7 år som miljøsjef i Franzefoss med både gjenvinning og pukk- og asfaltproduksjon. Ida er utdannet sivilingeniør i kjemiteknikk.

John Barlindhaug

FOU og prosjektsjef, Perpetuum

Randi Warland Kortegaard

Direktør Treatment & Detox, Ragn-Sells AS

Daglig leder i Ragn Sells selskap innen deponi og gjenbruk av masser. Hun har tidligere i NG m3 og har jobbet 9 år i Miljødirektoratet (i industriavdelingen tilknyttet konsesjoner av industri og deponier), og som miljøgeolog i Multiconsult. Har også vært avdelingsleder i R3 Entreprenørs miljørådgivningsavdeling som er konsulenter som kartlegger bygg som skal rives.

Veslemøy Eriksen

Leder for kvalitet og tjenesteutvikling, HIM - Haugaland Interkommunale Miljøverk AS

Gorm Eine Thune

Rådgiver FoU, Lindum AS

Gorm Thune er prosjektleder og fagansvarlig for deponiteknikk hos Lindum. Han er utdannet ved NMBU og har tidligere arbeidet hos NOAH og i flere konsulentselskaper.