Workshop: Hvordan skal et felles piktogramsystem for alle avfallsfraksjoner se ut?

Avfall Norge og LOOP har sitt i gang arbeidet med å utarbeide et felles piktogram, og inviterer i den anledning til en workshop under høstmøtet i Tønsberg onsdag 30. oktober kl. 09:00 - 12:00.

Beskrivelse
Program

Vi er nå i en kartleggingsfase for å se på hvilke begreper, logoer og farger brukes på de ulike avfallsfraksjonene i Norge i dag. Som en del av denne kartleggingsfase, ønsker vi innspill på behov og hvordan et piktogram skal se ut for at kildesortering skal bli mest mulig enkelt for forbrukeren i fremtiden.

Danmark gjennomførte en lignende prosess i 2016, som resulterte i et felles dansk piktogramsystem. I tillegg pågår det en parallell prosess i Sverige. Som et resultat ønsker alle de nordiske landene å samordne, slik at piktogrammene får et nordisk perspektiv.

Målgruppe - hvem inviteres til å delta?

  • Selskaper og virksomheter som håndterer husholdningsavfall
  • Selskaper og virksomheter som håndterer avfall fra privat næring
  • Returselskaper

Du kan lese mer om prosjektet her.

Det serveres lunsj i forbindelse med Høstmøtet i Avfall Norge fra kl. 12. Dersom du ikke skal være på høstmøtet men ønsker lunsj, gi beskjed til oyvind,hansen@avfallnorge.no.

NB: Workshopen er forbeholdt bidragsytere i prosjektet!

Onsdag 30. oktober

09.00–12.00

Workshop