Årsworkshop med Avfallsforsk

I forbindelse med Avfallsforsks årsmøte arrangeres workshop med faglige innlegg og gruppediskusjoner. Årsmøtet starter 09.00, og er kun åpen for medlemmer. Fra kl. 10.00 er arrangementet åpent for alle.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

Tirsdag 27. april

09.00–09.50

Kun for medlemmer

10.00–10.05

Velkommen

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

10.05–10.15

Vi trenger mye ny kunnskap i den grønne omstillingen

Foredragsholder: Mari Sundli Tveit Administerende direktør, Forskningsrådet

10.15–11.00

Foredragsholder: Cecilie Lind, Administrerende direktør, Avfall Norge | Toralf Igesund, Seniorrådgiver (i Utviklingsavdelingen BIR AS), BIR | Helen French, , Norges miljø- og biovitenskaplige universitet | Carlos Barreto, Senior Researcher, Norner | Dorinde Kleinegris Forsker II, NORCE
  • NONTOX - gjenvinning uten miljøgifter (EU Horizon 2020 ) og The way of WEEE, ELV and CDW plastics into new products- Carlos Barreto, Norner
  • EarthRescue - senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)- Helen French, NMBU
  • Grønn Plattform: fra 1 til 10 TWH Biogass- Cecilie Lind, Avfall Norge
  • Grønn Plattform: Waste NO More- Dorinde Kleinegris, NORCE og Toralf Igesund, BIR

11.00–12.00

Foredragsholder: Toralf Igesund Seniorrådgiver (i Utviklingsavdelingen BIR AS), BIR

Introduksjon ved Toralf Igesund

Hvilke områder og problemstillinger kan vi samarbeide om ?

Hva kan Avfallsforsk bidra med?

12.00–12.05

Foredragsholder: Mona Nordhammer Sæther Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge

Hva er koblingen mellom Avfallsforsk og REdu?

12.05–12.20

  • Zsofia Miklos/NTNU: “Systemanalyse av avfallshåndteringsmuligheter hos ReMidt IKS, med fokus på sirkulær økonomi».
  • Tiril Bratt/NMBU: “Miljømessige og økonomiske effekter ved reduksjon av restavfall fra byggeplasser i Oslo-området”

12.20–12.50

Fra summer interns til Phd. Hvordan kan vi arbeide for å få flere studenter med i prosjekter?

Hvilken kompetanse er det behov for hos studentene?

12.50–13.00

Oppsummering og avslutning

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Mari Sundli Tveit

Administerende direktør, Forskningsrådet

Cecilie Lind

Administrerende direktør, Avfall Norge

Toralf Igesund

Seniorrådgiver (i Utviklingsavdelingen BIR AS), BIR

Toralf Igesund er utdannet sivilingeniør i miljøteknikk fra NTNU. Han har jobbet i BIR i 30 år, blant annet med planlegging, offentlig avfallshåndtering, forskning og innovasjon.

Helen French

Helen French er professor i hydrogeologi ved NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning og er senterleder for earthresQue.

Carlos Barreto

Senior Researcher, Norner

Leader for plastics upgrading-NONTOX

Dorinde Kleinegris

Forsker II, NORCE

Dorinde Kleinegris er ansvarlig forsker innen mikroalger i NORCE. Hun er også førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun har en doktorgrad innen marin bioteknologi fra Wageningen Universitet.

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver og prosjektleder "Slik kan Norge kildesortere", Avfall Norge