Workshop med Avfallsforsk

Avfallsforsk inviterer til workshop på Clarion Hotel Oslo den 20. april. Vi har lagt opp til workshop med tre ulike tema hvor målet er å komme frem til behovet for mer forskning og innovasjon. Temaene er:

1. Plastfri biogjødsel

2. Digital tjenesteutvikling

3. BA-avfall og forurenset jord - hvordan gå opp i avfallshierarkiet?

I forkant av workshopen holdes årsmøte for Avfallsforsk.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

09.30–10.00

Kaffe og mingling

10.00–10.45

Kun for medlemmer

10.45–11.00

Pause

11.00–11.05

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

11.05–11.15

Foredragsholder: Ketil Stoknes, Forsker PhD, Lindum AS | Caroline Berge Hansen Prosjektingeniør miljøkjemi, NGI-Norges geotekniske institutt

Ketil Stoknes fra Lindum vil presentere Plastfri-prosjektet og Caroline Berge Hansen vil snakke om bionedbrytbar plast og mulige kilder til mikroplast i biogjødselen.

11.15–11.25

Foredragsholder: Tone Dalen Seniorkonsulent, Bouvet

Avfall- og gjenvinningsbransjen vil bli stadig mer digital, og digitale løsninger kan bidra til å forbedre mange prosesser og oppgaver. Teknologien som skal tas i bruk kan enten være enkel effektivisering eller avansert kunstig intelligens. Hvilke muligheter finnes det egentlig?

11.25–11.35

Foredragsholder: Marit Sjøvaag, Førsteamanuensis, BI | Thomas Jølstad Henriksen AF Decom, Nes Miljøpark

Marit Sjøvaag og Thomas Jølstad Henriksen fra earthresQue skal presentere en case om barrierer for gjenvinningsløsninger for bygg- og anleggsavfall og forurenset jord. Hvilke tiltak kan gjøres for å gå opp i avfallshierarkiet på dette området?

11.35–11.45

Pause

11.45–13.00

Gruppearbeid

13.00–13.45

Lunsj

13.45–14.15

Gruppearbeid

14.15–14.25

Lett servering og forberedelse til presentasjoner.

14.25–14.55

Presentasjoner av gruppearbeid

14.55–15.15

Avslutning

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Ketil Stoknes

Forsker PhD, Lindum AS

Ketil Stoknes har arbeidet som forsker ved Lindum siden 2009, og tok i 2020 en doktorgrad i biologi innen temaet "sirkulær mat". Han er tilknyttet NMBU som ass. professor.

Caroline Berge Hansen

Prosjektingeniør miljøkjemi, NGI-Norges geotekniske institutt

Caroline Berge Hansen er sivilingeniør i analytisk kjemi fra NTNU, Trondheim. Hun har jobbet hos NGI i 3,5 år i avdelingen for miljøkjemi og jobber hovedsakelig med kartlegging og overvåking av forurensninger i jord, vann og sediment, og vurdering av tiltak. I Plastfri har hun jobbet med å kvantifisere innholdet av makro- og mikroplast i gjødselprodukter for å dokumentere effektiviteten av ulike behandlinger for å fjerne plast (kompostering, sortering, pyrolyse, etc).

Tone Dalen

Seniorkonsulent, Bouvet

Tone Dalen har lang og bred arbeidserfaring fra kommersiell-, ideell- og offentlig sektor hvor hun har jobbet med bistand, helse og miljø i ulike roller. Hun har god kunnskap om bærekraftig utvikling og innovasjonsprosesser. Fagområdene hennes er tjenestedesign, forretningsdesign og kommunikasjon. Hun jobber for tiden som seniorkonsulent i teknologi- og designselskapet, Bouvet. Før hun begynte i Bouvet, jobbet hun fem år i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo. https://www.linkedin.com/in/tone-dalen-602b04/

Marit Sjøvaag

Førsteamanuensis, BI

Marit Sjøvaag er utdannet ved Handelshøyskolen BI og har jobbet som forsker siden 1996.

Thomas Jølstad Henriksen

AF Decom, Nes Miljøpark

Ferdig utdannet ved Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU) i 1999. Arbeidet med avfall i over 20 år. Siste årene med mottak og gjenvinning av forurenset masse.