Workshop med Avfallsforsk

Avfallsforsk inviterer til workshop på Clarion Hotel Oslo den 20. april. Vi har lagt opp til workshop med tre ulike tema hvor målet er å komme frem til behovet for mer forskning og innovasjon. Temaene er:

1. Plastfri biogjødsel

2. Kunstig intelligens

3. Gjenbruk av masser

Påmeldingsfrist er 31. mars.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

09.30–10.00

Kaffe og mingling

10.00–10.45

Kun for medlemmer

10.45–11.00

Pause

11.00–11.05

Velkommen

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

11.05–11.15

Introduksjon til tema 1: Plastfri biogjødsel

11.15–11.25

Introduksjon til tema 2: Kunstig intelligens

11.25–11.35

Introduksjon til tema 3: Gjenbruk av masser

11.45–12.00

Oppstart gruppearbeid

12.00–12.15

Pause

12.15–13.00

Gruppearbeid

13.00–13.45

Lunsj

13.45–14.15

Gruppearbeid

14.15–14.25

Lett servering og forberedelse til presentasjoner.

14.25–14.55

Presentasjoner av gruppearbeid

14.55–15.15

Avslutning

Nancy Strand

Seniorrådgiver og prosjektleder Avfallsforsk, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke. Hun jobber som en del av sekreteriatet i Avfallsforsk.