WORKSHOP MED AVFALLSFORSK: Hvordan skal vi samarbeide for å nå materialgjenvinningsmålene?

Vi er fortsatt langt unna å nå målene vi har forpliktet oss til. Hvordan skal vi samarbeide for å nå målene? Hvilken rolle skal forskning, utvikling og innovasjon ha og hvordan skal Avfallsforsk og Avfallsforsks medlemmer jobbe sammen for å bidra? Under workshopen ønsker vi å konkretisere metoder vi kan bruke for å skape resultater sammen.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere

10.00–10.10

Foredragsholder: Nancy Strand Seniorrådgiver, Avfall Norge

Intro til dagens workshop

10.10–10.20

Foredragsholder: Gro Bjerga Forskningsleder, NORCE

EU har definert 5 "missions" for forskning og innovasjon. Hva kan disse betyr for Norge?

10.20–10.30

Virkemiddelapparatet i Norge: hva kommer i 2024?

10.30–10.40

Forskning og Innovasjon i 2024 sett med forskerøyne

Foredragsholder: Kari-Anne Lyng Seniorforsker, NORSUS

10.40–10.50

Forskning og Innovasjon i 2024 sett med avfallsøyne

Foredragsholder: Ketil Stoknes Forsker PhD, Lindum AS

10.50–11.00

Intro til workshop

Foredragsholder: Anna Fagerheim Rådgiver, Avfall Norge

11.00–12.00

Hvordan skal vi samarbeide for å nå materialgjenvinnings- og klimamål? Hvilken rolle skal forskning, utvikling og innovasjon ha og hvordan skal Avfallsforsk og Avfallsforsks medlemmer jobbe sammen? Hvilke metoder kan vi bruke for å skape resultater?

12.00–13.00

Lunsj

13.00–14.00

Hva er medlemmenes forventninger til Avfallsforsk, og hvordan kan vi utnytte fredagswebinarer og andre møteplasser i 2024.

14.00–14.30

Oppsummering - videre arbeid

Nancy Strand

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Nancy Strand er seniorrådgiver i Avfall Norge og jobber med flere fagområder. Hun er særlig engasjert i å styrke bransjens kompetanse gjennom forskning, utvikling og innovasjon, og ikke minst rekruttere nyutdannede gjennom REdu-programmet. Nancy representerer Avfall Norge i styret i ISWA, International Solid Waste Association. Hun er utdannet innen ressursforvaltning og økonomi og har jobbet med avfall, gjenvinning og miljøspørsmål i en årrekke.

Gro Bjerga

Forskningsleder, NORCE

Gro Bjerga leder gruppen for bioteknologi i NORCE. Hun har en master og en doktorgrad i molekylær biologi fra Universitetet i Bergen (UiB). Hun er i dag tilknyttet UiB som prof .II innen "Innovation in industrial biotechnology". Gro Bjerga har vært styremedlem i Avfallsforsk siden 2018.

Kari-Anne Lyng

Seniorforsker, NORSUS

Kari-Anne Lyng forsker på miljøpåvirkningen til produkter og tjenester gjennom hele livsløpet, og har en spesialisering innenfor avfallssystemer. Hun er koordinator for forskningsområdene avfallsressurser, biogass, energi og transport hos NORSUS Norsk Institutt for Bærekraftsforskning. Hun har en doktorgrad fra NMBU med tema biogass.

Ketil Stoknes

Forsker PhD, Lindum AS

Ketil Stoknes har arbeidet som forsker ved Lindum siden 2009, og tok i 2020 en doktorgrad i biologi innen temaet "sirkulær mat". Han er tilknyttet NMBU som ass. professor.

Anna Fagerheim

Rådgiver, Avfall Norge

Anna Fagerheim er rådgiver i Avfall Norge. Hun har en mastergrad i fornybar energi fra NMBU og var aktiv deltaker i REdu-programmet. Hun jobber med en stor bredde av faglig prosjekter og arrangementer i Avfall Norge, herunder Avfallsforsk og REdu.