Arskonferansen 2024 banner mobile

AVLYST! Workshop: Ombruk av VVS-produkter

AVLYST GRUNNET FÅ DELTAKERE!

Hvordan kan avfallsnæringen samarbeide med byggenæringen for å oppnå mer ombruk av VVS-produkter? Grossisten Ahlsell har sammen med Armaturjonsson, VB-gruppen og Asplan Viak startet et pilotprosjekt for ombruk av VVS-komponenter. Rørleggere og andre profesjonelle aktører på Østlandet kan levere produkter til ombruk og motta pant.

Dette er et initiativ hvor avfallsnæringen hittil ikke har vært involvert. Vi inviterer derfor aktører fra vår bransje til å bli med på å knekke nøtter! Hvordan kan disse to næringene jobbe sammen for å snu store volumer og oppskalere ombruk? Vær en del av løsningen, kom på workshop!

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Du kan lese mer om pilotarbeidet for ombruk av VVS-komponenter her:

Tirsdag 28. mai

12.00–12.05

Foredragsholder: Elin A. Hansen Seniorrådgiver, Avfall Norge

Litt om byggavfall i Norge og VVS-produkter som del av en helhet.

12.05–12.20

Grossistens perspektiv: Ahlsell

Foredragsholder: Mariya Simon Prosjektleder sirkulær økonomi, Ahlsell

12.20–12.35

Produsenten og rørleggerens perspektiv: Armaturjonsson AS og Andenæs VVS AS

Foredragsholder: Thorn Fredrik Hemsen, Administrerende direktør, Armaturjonsson AS | Geir Jansen Teknisk sjef / Bærekraftsansvarlig, Andenæs VVS AS

12.35–12.50

Avfallsselskapets perspektiv: NG Metall

Foredragsholder: Roy Inge Håkonsen Nasjonal innkjøpssjef, NG Metall

12.50–13.00

Ombrukssentralenes perspektiv: Sirkulær Ressurssentral AS

Foredragsholder: Emil Andresen Rygh Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

13.00–13.10

Runde rundt bordet og skjermen: kommentarer og refleksjoner

13.10–13.20

Pause

13.20–13.45

Hvilke forhold er like BÅDE for "grossistsiden" OG "avfallssiden" av verdikjeden, med tanke på å underbygge ombruk av VVS-produkter?

Deltakere deles inn i grupper (fysisk og/eller digitalt).
15 minutter diskusjon, etterfulgt av 10 minutter felles oppsummering.

13.45–14.10

Hvilke forhold er ULIKE for henholdsvis "grossistsiden" og "avfallssiden" av verdikjeden? Har man ulike interesser eller løsninger som motvirker ombruk av VVS-produkter?

Deltakere deles inn i grupper (fysisk og/eller digitalt).
15 minutter diskusjon, etterfulgt av 10 minutter felles oppsummering.

14.10–14.55

Hvordan kan hver og en av aktørene i verdikjeden gå frem for å samarbeide om en fungerende materialstrøm for ombruk av VVS-produkter?

Skriv ned
- individuelle oppgaver som må løses, og hvem som bør "eie" hovedansvaret
- plasser oppgavene i en kronologisk rekkefølge

Deltakere deles inn i grupper (fysisk og/eller digitalt).
30 minutter diskusjon, etterfulgt av 15 minutter felles oppsummering.

14.55–15.00

Avrunding, takk for innsatsen!

Elin A. Hansen

Seniorrådgiver, Avfall Norge

Elin leder fagteamet i Avfall Norges administrasjon. Hun er sivilingeniør og har tidligere vært fagansvarlig sirkulærøkonomi i miljøstiftelsen ZERO, og ledet sirkulær rådgivning for ombruksplattformen Loopfront. Som miljørådgiver for Statsbygg fasiliterte hun overføring av en 4500 m2 telthall fra Prosjekt nytt regjeringskvartal til Sirkulær Ressurssentral, og var involvert i konseptutredning av metode for ombruk av hulldekker i betong.

Mariya Simon

Prosjektleder sirkulær økonomi, Ahlsell

Mariya har 12 års erfaring hos ulike leverandører til bygg- og anlegg og va-bransjen. Har jobbet med bærekraftige teknologier og sirkulær økonomi hele sin karriere, og leder nå sirkulære prosjekter og satsninger i Ahlsell Norge AS.

Thorn Fredrik Hemsen

Administrerende direktør, Armaturjonsson AS

Thorn Fredrik har jobbet 13 år i Armaturjonsson, siste 3 år som adm. dir. og før det som produktsjef og teknisk sjef. Før Thorn Fredrik startet i Armaturjonsson så jobbet han 6 år som VVS-rådgiver i Multiconsult, både som prosjekterende og prosjektgruppeleder. Han anser seg selv som en pionér innen ombruk og sirkulærøkonomi i rørbransjen med initiativet Armaturjonsson har tatt på dette området.

Geir Jansen

Teknisk sjef / Bærekraftsansvarlig, Andenæs VVS AS

Rørleggeren som skiftet mening angående ombruk og sirkulærøkonomi!

Roy Inge Håkonsen

Nasjonal innkjøpssjef, NG Metall

Roy Inge har har vært nasjonal innkjøpssjef NG Metall AS siden 2023, og er ansvarlig for markedsapparatet i Norge oppstrøm, dvs alle varer inn til deres anlegg. Han har jobbet med salg og markedsføring I snart 25 år, i selskaper som TROX Auranor, Kärcher og Norsk Stål, med roller som regionleder, produktsjef og salgssjef. Roy Inge tar for tiden et studie i sirkulærøkonomi på BI.

Emil Andresen Rygh

Daglig leder, Sirkulær Ressurssentral AS

Emil er daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, og har i tillegg til daglig drift av selskapet et stort fokus på kunnskapsutvikling og -deling knyttet til ombruk av byggevarer. Før Emil startet i Sirkulær Ressurssentral har Emil jobbet i Sporveien og Statsbygg. Hos sistnevnte jobbet han primært med prosjektledelse, men var også sentral i etablering og oppfølging av systemer for å effektivisere dokumentasjonsdelen av miljøarbeidet i Prosjekt nytt regjeringskvartal.