Workshop: På tide å forby salg av lystgassbeholdere?

Lystgassbeholdere er et økende problem for anlegg i bransjen. På oppfordring fra Norsk Gjenvinning arrangerer Avfall Norge en workshop der dette problemet vil bli diskutert - hva kan vi som bransje gjøre med utfordringene?

Målgruppen for workshopen er anlegg som opplever utfordringer knyttet til lystgassbeholdere eller tror det vil bli en utfordring i fremtiden.

Påmeldingsfrist tirsdag 28. november.

Beskrivelse
Program
Foredragsholdere


Over hele Nord-Europa er bruken av lystgass (N₂O) som rekreasjonelt rusmiddel et problem for avfallsselskaper og -anlegg. Grunnen er at gassbeholderne ikke sorteres som farlig avfall og dermed ender opp i forbrenningsanlegg og i høyteknologiske sorteringsanlegg. Gassflaskene forårsaker blant annet driftsstans, eksplosjoner og ødelagt produksjonsutstyr - noe som skaper store økonomiske utfordringer for selskapene og anleggene det gjelder. Dette er også en utfordring i forhold til HMS.

Dessverre har lystgassproblematikken kommet til Norge. På oppfordring fra Norsk Gjenvinning inviterer nå Avfall Norge til en hybrid workshop som omhandler problemene med lystgassbeholdere inn i anleggene.

  • Målet med workshopen er å finne ut av hva vi som bransje kan gjøre med utfordringen.

  • Målgruppen for denne workshopen er anlegg som opplever utfordringer knyttet til lystgassbeholdere eller tror det vil bli en utfordring i fremtiden.

  • Det er viktig at de som melder seg på stiller forberedt. Dersom man sitter på informasjon eller tall fra eget anlegg så er det fint om dette kan medbringes til punktet på agendaen om problembeskrivelse. Tenk også på hvordan dere ønsker å jobbe med problematikken videre.

Arrangementet er hybrid, så det er mulig å delta både fysisk og digitalt. Begge deler er gratis.


Deltakerliste finnes her.

Onsdag 29. november

09.00–09.10

Foredragsholder: Marie Hesselberg Rådgiver, Avfall Norge

Bruken av lystgass og feilsortering av beholderne er ikke bare et problem for avfalls- og gjenvinningsbransjen - det er også et samfunnsproblem. I introduksjonen vil vi raskt introdusere hva problemet består i og hvordan denne workshopen er viktig for bransjen.

09.10–09.20

Norsk Gjenvinning er initiativtaker for denne workshopen og vil presentere problemene de har med lystgassbeholdere.

09.20–09.30

Dette er bolken der andre deltakere på workshopen legger frem sine problembeskrivelser. Her er det ønskelig at de som har opplevd lystgassproblematikk forbereder et kort innlegg om hvilke problemer de har støtt på.

09.30–09.40

Foredragsholder: Usman Mushtaq ,

Usman Mushtaq har som tidligere byråd i Oslo bidratt til å sette søkelyset på omfanget av problemet med lystgassbeholdere i Oslo

09.40–10.00

Foredragsholder: My Vuong Hermansen Overlege ved nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS)

My Vuong Hermansen vil holde et innlegg som omhandler forventet omfang/tilgjengelighet, bruksmåte og helsemessige konsekvenser ved bruk av lystgass. Det vil også være tid til å stille henne spørsmål på slutten av innlegget.

10.00–10.15

Foredragsholder: Janneke Bolijn Rådgiver, NVRD

Avfalls- og gjenvinningsbransjen i Nederland har et stort problem med lystgassbeholdere. NVRD - the Royal Dutch association for waste management and cleaning, skal fortelle om utfordringene de har møtt på, hvilke erfaringer de har gjort seg og hvilke lover som nå er gjeldende i forhold til lystgass i Nederland. Innlegget blir på engelsk.

10.15–10.30

Foredragsholder: Niels Toftegaard Kommunikasjonssjef, Brancheforeningen Cirkulær

Også i Danmark har avfalls- og gjenvinningsbransjen et problem med lystgassbeholdere. Brancheforeningen Cirkulær vil fortelle oss om utfordringene de har møtt på og hvilke lover som er gjeldende i forhold til lystgass i Danmark.

10.30–10.45

Pause

10.45–11.45

Temaer til diskusjon:

- Erfaringsutvekslinger og igangsatte tiltak

- Mulige samarbeidspartnere

- Veien videre - hva gjør vi nå?

11.45–12.00

Oppsummering

Marie Hesselberg

Rådgiver, Avfall Norge

Marie Hesselberg kom inn i avfallsbransjen i 2016 gjennom sin rolle som rådgiver prosjekt og utvikling i Follo Ren IKS. I Avfall Norge jobber hun nå med EU regelverk, arrangementer og prosjektoppfølging.

Usman Mushtaq

Usman Mushtaq er tidligere byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo kommune, utdannet lege og økonom.Han har også tidligere vært byrådssekretær for Raymond Johansen i byrådet i Oslo, og rådgiver for Jonas Gahr Støre. Han har også jobbet for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Genève.

My Vuong Hermansen

Overlege ved nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus (OUS)

Janneke Bolijn

Rådgiver, NVRD

Janneke works as an advisor at the NVRD, the Royal Dutch association for waste management and cleaning. It unites the Dutch municipalities and public companies responsible for waste collection and treatment. The association supports them in achieving their goals and bringing professionals together. They do this through a nationally and internationally recognized platform and network for the exchange of knowledge and experience in waste management and cleaning, committed to socially responsible waste management. Jannekes area of expertise is good employership, this includes safety matters.

Niels Toftegaard

Kommunikasjonssjef, Brancheforeningen Cirkulær

Niels har været i Brancheforeningen Cirkulær siden 2014, hvor han ivaretar arbeidsoppgaver vedrørende intern og ekstern kommunikasjon, pressehåndtering mm. Hans ekspertområder er: kommunikasjon, avfallssortering, tekstiler, piktogrammer, innbyggerinvolvering og arbejdsmiljø.