Banner mobile

Styret

Styre for perioden 2022 - 2023

Synnøve Bjørke

Ansvar: Styreleder i Avfall Norge

Egil Lorentzen

Styrenestleder i Avfall Norge

Øystein Solevåg

Ansvar: Styremedlem i Avfall Norge
Telefon:  40234705
E-post: ops@arim.no

Britt Mathisen Limo

Ansvar: Styremedlem i Avfall Norge

Trygve Berdal

Ansvar: Styremedlem i Avfall Norge
Telefon:  90720610

Hans Petter Karlsen

Styremedlem i Avfall Norge

Vidar Svenning Olsen

Styremedlem i Avfall Norge

Borghild Lekve

Varamedlem styret i Avfall Norge

Grethe Olsbye

Ansvar: Varamedlem styret i Avfall Norge

Tove Stuhr Sjøblom

Administrerende direktør Noah Langøya
Ansvar: Varamedlem styret i Avfall Norge
E-post: