Styret

Avfall Norges styre 2023-2024:

Synnøve Bjørke

Ansvar: Styreleder

Egil Lorentzen

Ansvar: Nestleder

Øystein Solevåg

Ansvar: Styremedlem
Telefon:  40234705
E-post: ops@arim.no

Britt Mathisen Limo

Ansvar: Styremedlem

Hans Petter Karlsen

Ansvar: Styremedlem

Vidar Svenning Olsen

Ansvar: Styremedlem

Borghild Lekve

Ansvar: Styremedlem

Grethe Olsbye

Ansvar: Varamedlem

Tove Stuhr Sjøblom

Ansvar: Varamedlem

Arild Bjelland

Ansvar: Varamedlem i Avfall Norge
E-post: ab@avfallsor.no