Andre aktører

I avfalls- og gjenvinningsbransjen finnes det også aktører som ikke passer inn under beskrivelsene over. Dette er stiftelser, foreninger og organisasjoner som på ulike måter arbeider inn mot avfalls-og gjenvinningsfeltet, samt universiteter, høgskoler og forskningsinstitutter som utdanner studenter og forsker på relevante områder i bransjen.