Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. I forskriftens §12-12 settes det krav til avfallssystem og kildesortering. Sammen med tilhørende veileder blir TEK17 brukt når det planlegges renovasjonspunkter i byggesaker.