Gjenvinning - materialgjenvinning og energigjenvinning

Gjenvinning er i lovverket definert som ethvert tiltak der hovedresultatet er at avfall kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt, eller at avfall har blitt forberedt til dette. Gjenvinning er et begrep som innbefatter både materialgjenvinning og energigjenvinning.

Materialgjenvinning

Materialgjenvinning betyr at materialer i avfallet brukes på nytt i nye produkter. Innsamlede plastflasker som blir brukt til å produsere nye plastflasker eller annen plastemballasje, er et eksempel på dette.

Også biologisk behandling av organisk avfall, som biogassproduksjon eller kompostering, regnes som materialgjenvinning når bioresten fra prosessene utnyttes.

Energigjenvinning

Energigjenvinning er å omdanne avfall til energi, til produksjon av fjernvarme, elektrisitet og industridamp. Forbrenning med energigjenvinning sørger for at avfall fra husholdninger, kommunale virksomheter og næringsliv, som ikke kan materialgjenvinnes, kommer til nytte i stedet for at det deponeres.