Hovedtall fra bransjen

Under finnes informasjon om hovedtall i bransjen. Det er viktig å påpeke at tallene fra SSB tar utgangspunkt i NACE-kode 38. Deler av bransjen er registrerte med andre NACE-koder.

Antall enheter, sysselsatte, omsetning og investeringer

38 - avfallshåndtering 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Enheter 657 679 707 700 741 788
Sysselsatte 7 642 7 875 7 958 8 148 8 536 8 401
Omsetning (mill. kr) 22 301,6 23 694,4 26 051,4 28 416,9 29 774,9 31 783,5
Bruttoinvesteringer (mill. kr) 1 164,0 1 500,7 1 258,5 1 811,3 2 143,0 1 671,5


Ut ifra tallene hentet fra SSB så ser man at bransjen er i vekst.

Totalt antall bedrifter i bransjen og antall sysselsatte har økt med hhv. 10% og 20% fra 2015 til 2020. Samtidig har omsetningen i samme periode økt med over 40%. Når det kommer til brutto investeringer så ser man også vekst her, men 2020 skiller seg ut med en reduksjon i forhold til året før.