Hovedtall fra bransjen

Under finnes informasjon om hovedtall i bransjen. Det er viktig å påpeke at tallene fra SSB tar utgangspunkt i NACE-kode 38. Deler av bransjen er registrerte med andre NACE-koder.

Antall enheter, sysselsatte, omsetning og investeringer

38 - avfallshåndtering 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Antall foretak

657

679

707

700

741

788

798

Sysselsatte

7 642

7 875

7 958

8 148

8 536

8 401

8 458

Omsetning (mill. kr)

22 301,6

23 694,4

26 051,4

28 416,9

29 774,9

31 783,5

37 466

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

1 164,0

1 500,7

1 258,5

1 811,3

2 143,0

1 671,5

1 785


Ut ifra tallene hentet fra SSB så ser man at bransjen er i vekst.

Totalt antall bedrifter i bransjen og antall sysselsatte har økt med hhv. 10% og 20% fra 2015 til 2020. Samtidig har omsetningen i samme periode økt med over 40%. Når det kommer til brutto investeringer så ser man også vekst her, men 2020 skiller seg ut med en reduksjon i forhold til året før.