Arskonferansen 2024 banner mobile

Klima- og miljødepartementet

Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Det er også KLD som har det overordnede ansvaret for avfallspolitikken. Målet er at avfall skal gjøre minst mulig skade på mennesker og naturmiljø. Det er KLD som har utgitt Norges gjeldende avfallsstrategi fra 2013, Fra avfall til ressurs.