Kommunen

Kommunene er ansvarlige for å sørge for at husholdningsavfall blir samlet inn og håndtert. Innbyggerne i kommunen betaler et avfallsgebyr for tjenesten. Selvkostprinsippet gjør at gebyrer ikke skal overstige kostnadene til kommunene med å håndtere avfallet.