Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et statlig forvaltningsorgan underlagt KLD. Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Hovedoppgavene er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing. Blant ansvarsområdene finner en blant annet klima, forurensning og støy og avfall. Innen avfallsområdet forvalter Miljødirektoratet regelverk og gir retningslinjer for hvordan det skal praktiseres. Det er Miljødirektoratet som har utgitt Norges gjeldende avfallsplan fra 2019: Avfallsplan 2020-2025 Status og planer for avfallshåndtering, inkludert avfallsforebyggingsprogram. Miljødirektoratet er i tillegg ansvarlig redaktør og bidragsytere til Miljøstatus, en nettside med datasett som omhandler blant annet klima, forurensning og støy og avfall.