Ombruk og forberedelse til ombruk

Ombruk av et produkt betyr at det brukes om igjen til samme formål uten at det behandles eller repareres. Dette kan for eksempel gjelde møbler eller klær.

Dersom brukte produkter er kassert og dermed trenger grundig kontroll, reparasjon eller oppgradering før det brukes om igjen kalles dette "forberedelse til ombruk".

Ombruk kan skje på mange måter, og vi vet at det skjer mye ombruk privat – blant annet av klær og møbler gjennom salg på internett (blant annet Finn.no).