Private aktører

Det finnes mange private aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen og selskapene opererer innenfor flere ulike områder. Private aktører inkluderer selskaper som driver med innsamling, behandling og salg av avfallsressurser, både fra næring som ikke er omfattet av kommunens ansvar, men også fra husholdninger etter avtale med kommuner/IKS’er. Andre private aktører i bransjen er leverandører av utstyr og tjenester, konsulentselskaper, gründere og produsenter.