Produktforskriften

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) regulerer en rekke farlige stoffer og angir krav til omsetning av biodrivstoff og flytende biobrensel. Forskriften er en samleforskrift som gjennomfører flere internasjonale kjemikalieregleverk og i tillegg noen særnorske bestemmelser.