Returselskaper

Et sentralt virkemiddel i Norges avfallspolitikk er bruk av produsentansvar. Produsentansvar går ut på at en produsent eller importør av ulike produkter har ansvaret for produktet gjennom hele livsløpet, også etter at det har blitt avfall. Dette er i tråd med prinsippet om at forurenser betaler og innebærer at produsenten og importøren er ansvarlig for at produktene blir samlet inn og gjenvunnet. Dette skal sikre en økt grad av gjenvinning. Produsentansvaret er regulert gjennom avfallsforskriften og omfatter flere avfallstyper som emballasje, EE-avfall, batterier, PCB-holdige isolerglassvinduer og kasserte kjøretøy. For å overholde sine forpliktelser må produsenter og importører av denne type produkter være medlem av et offentlig godkjent returselskap. De må da betale inn et miljøgebyr til returselskapet som skal dekke kostnadene forbundet med å samle inn og gjenvinne produktene de setter på markedet.

Et returselskap må være godkjent av Miljødirektoratet. Det er returselskapet som skal ivareta produsentansvaret på vegne av produsentene og importørene. For å bli godkjent må de ha et etablert retursystem som er i stand til å oppfylle krav satt i avfallsforskriften for avfallstypene det gjelder. På Miljødirektoratets sider finnes det en oppdatert oversikt over godkjente returselskaper: https://produsentansvar.miljodirektoratet.no/returselskap