Arskonferansen 2024 banner mobile

Prosjekt: Europa-prosesser

Svært mange av rammevilkårene innen avfalls- og miljøsektoren kommer fra EU gjennom våre forpliktelser iht. EØS-avtalen. Disse regelverksendringene skjer uten direkte norsk deltakelse. Det er derfor viktig at Avfall Norge er oppdatert på hvilke forslag som diskuteres i EU og som vil bli gjeldende i Norge etter hvert. Omfanget av regelverksendringer er stort og endringene skjer fort. Avfall Norge vil på vegne av medlemmene følge EU-prosessene og involvere seg i påvirkningsarbeidet som foregår via CEWEP og MWE.

Målet med dette prosjektet er å komme i posisjon til å påvirke politikkutformingen nasjonalt og internasjonalt. Det politiske påvirkningsarbeidet vil kunne bidra til sirkulære og lønnsomme forretningsmodeller for våre medlemmer. Avfall Norge skal også dele relevant informasjon fra EU med medlemmer i en tidlig fase.

Prosjektansvarlig: Marie Hesselberg

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784