Innspill til plan for infrastruktur for alternative drivstoff i Norge

Avfall Norge ønsker en norsk plan for infrastruktur for alternative drivstoff velkommen. Ca 90% av all biogassproduksjon som går til transport i Norge, produseres av Avfall Norges medlemmer basert på avfall, matavfall, slam, fiskeavfall mm. Biogass gir "dobbel klimanytte" og mengden produsert biogass kan 10-dobles i lkommende år dersom forholdene legges til rette for det. En fungerende infrastruktur, etterspørsel etter biogass og langsiktige og forutsigbare rammevilkår, er avgjørende for at industrien skal fortsette å vokse, og slik kunne bidra til nå Norges klimamål i ikke-kvotepliktig sektor (landbruk, transport og avfall) hvor Norge skal kutte minst 45% innen 2030 fra 2005 nivå.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262