Bærekraftsrapportering

Denne siden gir en oversikt over bærekraftsrapportering, og relevante reguleringer.

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 12. juni 2023

Hva er bærekraftsrapportering?

Bærekraftsrapportering kan defineres som offentliggjøring av ikke-finansiell informasjon rundt miljømessig, sosial og forretningsetisk/økonomisk bærekraft. Å rapportere om virksomhetens bærekraft er viktig for å øke åpenhet, troverdighet, tillit og omdømme.

Nye krav og reguleringer

Det har kommet, og kommer, flere nye reguleringer innenfor bærekraft som påvirker norske virksomheter bærekraftsrapportering. Kun noen av Avfall Norges medlemmer vil bli regulert av kravene direkte, men mange vil indirekte møte nye krav fra finansinstitusjoner for å få lån og finansiering, og fra kunder som må eller ønsker å rapportere på bærekraft og taksonomien. For eksempel, dersom en større aktør må rapportere på taksonomien, CSRD eller Åpenhetsloven, vil de sannsynligvis etterspørre informasjon fra sine leverandører, selv om leverandørene selv ikke må rapportere.

CSRD (EUs bærekraftsdirektiv)

Mange virksomheter vil bli nødt til å rapportere på bærekraft, under EUs direktiv om bærekraftsrapportering (CSRD), som ble vedtatt i EU i november 2022.

CSRD erstatter Regnskapslovens § 3-3 C «Redegjørelse om samfunnsansvar» - pålegger alle store foretak å rapportere på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon. For andre foretak enn store er dette frivillig. CSRD er mer omfattende enn Regnskapsloven, og gjelder flere selskaper, inkludert store IKS.

CSRD er mer omfattende, med formål om å forbedre og standardisere kvalitative og kvantitative data og bærekraftsrapportering, og gjøre rapporter enklere å sammenligne. CSRD inneholder krav om dobbel vesentlighet, digital tagging og at rapporten skal attesteres av revisor.

CSRD vil, mest sannsynlig innføres i Norge fra regnskapsåret 2024.

Kilde: PwC


Kontakt oss

Oda Kristin Korneliussen

Rådgiver
Ansvar: Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC), bærekraft
Telefon:  92154677