Arskonferansen 2024 banner mobile

10 nye fagforum skal sikre sirkulær utvikling i bransjen

Avfall Norge endrer fagstruktur, og oppretter i 2024 ni nye fagforum.

Av: Stine Thorp | Publisert: 4. januar 2024

Fra januar 2024 endres fagstrukturen i Avfall Norge. Det innebærer at faggrupper og nettverk slik de har operert til nå oppløses, og det i stedet opprettes 10 fagforum som organiseres under fire ulike hovednettverk:


Fagforumene skal bidra til erfaringsutveksling og innovasjon i bransjen, og bistå Avfall Norge i å styrke bransjens posisjon i en sirkulær omstilling.

De 10 ulike fagforumene kan ha opptil 10 deltakere. Kun ansatte fra hovedmedlemmer i Avfall Norge kan representeres i fagforumene. Fagforum Farlig avfall består imidlertid av fem medlemmer utnevnt av Avfall Norge og fem medlemmer utnevnt av NFFA.

- Med de nye fagforumene får vi en fagstruktur som dekker det vi mener er de viktigste fagområdene i vår bransje. Skal vi nå materialgjenvinningsmålene og få mer sirkularitet i norsk økonomi trengs mer samarbeid og erfaringsutveksling i bransjen. Våre medlemsvirksomheter er fulle av svært kompetente og engasjerte folk som vi nå ønsker å samle i våre nye fagforum, sier Runar Bålsrud, administrerende direktør i Avfall Norge.

Deltakere i fagforum sitter i minst to år, maks fem år. To deltakere blir fornyet hvert år.

Tirsdag 9. januar arrangerte vi et digitalt infomøte som forklarte den nye fagstrukturen. Se opptak nederst i artikkelen.

Hvem kan sitte i et fagforum?

Kun ansatte blant våre hovedmedlemmer kan sitte i et fagforum. Fagforumene skal i størts mulig grad være bredt sammensatt med tanke på kompetanse, geografi, kjønn, alder og tidligere deltakelse i faggrupper og nettverk. Lurer du på hvilke virksomheter som er blant våre hovedmedlemmer? Se en oversikt vedlagt nederst i artikkelen.

Avfall Norges administrasjon vektlegger følgende kompetanse til de enkelte fagforumene:

Fire årlige samlinger

Hvert fagforum har fire årlige samlinger - tre individuelle heldags hybride samlinger, og én felles fysisk samling fra lunsj til lunsj. Avfall Norges administrasjon fasiliterer samlingene.

Datoene for samlingene er:

Fagforumenes hovedoppgave er å adressere barrierer mot sirkulær omstilling og finne løsninger på disse. Aktuelle temaer skal adresseres i det fagforum der det er mest naturlig. Avfall Norge vil i samarbeid med utnevnte ledere for hvert fagforum fastsette agenda for de fire årlige samlingene. Det enkelte fagforum står fritt til å arrangere møter utover de fire samlingene, men disse må da organiseres og fasiliteres av fagforumet selv.

Fagforumene skal
• være en arena for åpen faglig diskusjon og utvikling
• tilrettelegge for kunnskapsdeling og bedre faglig utvikling i bransjen
• kunne spille inn problemstillinger til Avfall Norge
• forberede saker for presentasjon og kunnskapsdeling på samlingene
• kunne foreslå og initiere arbeidsgrupper / prosjekter
• kunne foreslå arrangementer i regi av Avfall Norge

Ny fagstruktur i detalj

For mer informasjon om den nye fagstrukturen og de 10 nye fagforumene, se vedlagt dokument nederst i artikkelen.

Se opptak av infomøte om ny fagstruktur

Tirsdag 9. januar arrangerte vi et digitalt infomøte som forklarte den nye fagstrukturen, her kan du se opptaket.
Merk: Navnet på fagforum "energiproduksjon! har blitt endret til "avfallsforbrenning" i etterkant av møtet.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Elin Hansen

Seniorrådgiver, fagsjef
Avfall Norge
Telefon:  48234334