40% forventer permitteringer i vår

40% har permittert eller forventer å måtte permittere ansatte i vår. Det viser en ny undersøkelse gjennomført blant Avfall Norges medlemmer.

Av: Avfall Norge | Publisert: 23. mars 2020

Bransjen går en krevende tid i møte nå, sier administrerende direktør Nancy Strand. Undersøkelsen viser at kombinasjonen av lave priser på resirkulerte råvarer, oljeprisfall og full stopp i økonomien pga. korona-tiltakene rammer mange av medlemmene til Avfall Norge hardt. Inngående volum er fallende hos mange av aktørene og fører med seg både inntektssvikt og likviditetsutfordringer.

Undersøkelsen som ble gjort i uke 12 viser at mange av medlemmene forventer at konsekvensene blir enda mer omfattende fremover. 10-15% opplever allerede utfordringer med å ha tilstrekkelig personell på jobb og å overholde enkelt krav i tillatelsene, mens hele 60% frykter å ikke ha tilstrekkelig personell fremover. 40% frykter å få problemer med å overholde enkelte krav i tillatelsene. Miljødirektoratet vurderer nå tiltak for å kunne øke bl.a. rammene for lagring av avfall og lempe på enkelte utslippskrav. Du kan lese er om Miljødirektoratets tiltak her.

15% opplever utfordringer knyttet til eksport av avfall og 33% tror de kan få problemer fremover. Avfall Norge følger eksportsituasjonen nøye gjennom våre europeiske søsterorganisasjoner.


Bransjen går en krevende tid i møte nå.
Administrerende direktør i avfall Norge, Nancy Strand. ​

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfall Norges podcast Sirkuler, Internasjonalt arbeid herunder ISWA and FNs plastavtale, kompetanse og innovasjon
Telefon:  91601901