Arskonferansen 2024 banner mobile

Vil ha produsentansvar som treffer plastforsøpling

Miljødirektoratet mener produsentene må betale kostnaden for avfallshåndteringen av blant annet plastemballasje, sigarettsneiper, våtservietter og drikkebegre.

Av: Stine Thorp | Publisert: 29. juni 2023

Plastforsøpling er et problem, og med utvidet produsentansvar for de mest typiske plastartiklene som havner på avveie, håper Miljødirektoratet å få bukt med det.

- Engangsprodukter i plast, som emballasje til mat og drikke som nytes på farten, og sigarettsneiper, er store kilder til forsøpling i Norge og utgjør en stor del av avfallet i offentlige avfallsbeholdere. Det er derfor rimelig at produsentene skal dekke kostnader knytt til håndtering av slikt avfall, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i en nyhetsmelding.

Miljødirektoratet anbefaler derfor en forskrift med krav til utvidet produsentansvar for følgende engangsprodukt av plast:

  1. emballasje og og noen produkt som ikke er emballasje (matbeholdere for hurtigmat, ta med-mat, inkludert lokk, fleksibel innpakning for hurtigmat, drikkevarebeholdere under tre liter, drikkebeger inkludert lokk og plastbæreposer)
  2. våtservietter og ballonger
  3. tobakksprodukt med filter og filter til bruk sammen med tobakksprodukt

Produsentansvaret skal oppfylle krav til utvidet produsentansvar i EUs direktiv om plastprodukt og EUs rammedirektiv om avfall.

Vil gi bot til dem som lurer seg unna

Forslaget innebærer at kostnader som kommunene i dag har over kommunebudsjettet, blir flyttet til produsentene av disse produktene.

Miljødirektoratet anbefaler at det er produsentansvarsselskap som ivaretar produsentenes plikter, blant annet ved å kreve vederlag som utbetales til kommuner som gjør jobben med å rydde opp og samle inn avfall i det offentlige rom.

- Produsentene skal også dekke kostnader for holdningsskapende tiltak rettet mot å forebygge og redusere forsøpling, og for å vise ombrukalternativ, sier Hambro i nyhetsmeldingen.

Miljødirektoratet foreslår også straffegebyr som et virkemiddel for å unngå at noen produsenter lurer seg unna ved å la være å melde seg inn i produsentansvarsselskap.

Håper på mindre engangsplast

Med denne produsentansvarsordningen håper Miljødirektoratet flere bytter ut engangsplasten med annen type emballasje eller emballasje som kan ombrukes.

For tobakkindustriens del kan å sette ut askebegre i det offentlige rom gjøre at forsøpling i form av sneiper reduseres. Alternativt vil et bytte bort fra plastfilter til et annet materiale gjøre at de unngår produsentansvar.

Relaterte artikler

Se flere nyheter