Årets Digitale REdu-interns imponerte

I sommer hadde 6 studenter digitalt internship i Avfall Norge som i hovedsak bestod av en konseptutviklingskonkurranse “IDEaton”. Tre imponerende konsept ble presentert denne uken, og en vinner ble kåret.

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. august 2020

REdus første digitale IDEaton resulterte i tre imponerende konsepter.

“Skrens” - Ulykkesforsikring på klær - årets vinner

Vinnerne av årets idékonkurranse er Hanna Hegtveit og Even Glad Sørhaug, begge fra NTNU, med sitt konsept Skrens, en ulykkesforsikring for klær. Juryen vektla det innovative aspektet ved deres forretningsidé, i tillegg til bruken av teknologiske virkemidler for å håndtere utfordringene i klesindustrien hvor det i dag ikke eksisterer gode løsninger. Juryen mente at ideen var “ut av boksen”, med stort potensial for å etablere mer bærekraftige forretningsmodeller innen mote- og tekstilindustrien. Skrens vil etablere partnerskap med skreddere og renserier og gjennom en app-løsning forenkle og tilgjengeliggjøre reparasjon. Juryen pekte på at også bedriftsmarkedet med arbeidsklær kunne være et interessant segment. Premien til vinnergruppen var et gavekort på 2.000 kroner og gratis deltakelse på et av Avfall Norges kommende arrangementer.

Kontakt: evensor@stud.ntnu.no eller hannarhe@gmail.com


“Reddet” - Nye matprodukter av overskuddsmat

Rita Jonyer (NMBU) og Soretti Watne (NHH) sin forreteningsidé er basert på å redusere matsvinn fra dagligvarehandelen. Konseptet “Reddet” er en helt ny produktserie basert på trygg og godkjent anvendelse av overskuddsmat. I tillegg har de gjort kommunikasjonsoppgaver, undersøkt markedet for digitale møteplasser, samt utarbeidet en spørreundersøkelse til Avfall Norges medlemmer. Konseptet imponerte med sin enkelhet, gjennomtenkt gjennomføring og til og med eksempler på branding av produkter. Innovasjon Norge mente at konseptet passet svært godt inn i deres satsing på matsvinn.

Kontakt: sorettiw@gmail.com eller rita_jonyer@yahoo.com


“Treff” - et kartsystemet for å redusere forsøpling

Håvard Fossum og Ragnhild Alnes, begge fra NTNU, hadde utviklet konseptet “Treff”, en kartløsning for å redusere forsøpling og bedre planlegging av avfallsdunker i det offentlige rom. Deres digitale “AI-løsning” baserte seg på å koble sanntids bevegelsesmønstre med værdata, sensorer i dunker og annen data som kan brukes til å predikere hvor og når avfallet oppstår og hvor og når dunker bør plasseres ut. Fokus på teknologi (digitalisering og AI) kombinert med adferd fikk anerkjennelse fra juryen. Om du vil høre mer om “Treff” vil Håvard og Ragnhild presentere konseptet på Digitaliseringswebinaret til Avfall Norge neste uke, 3. september.

Kontakt: ragnhild.alnes@outlook.com eller havfos@hotmail.com

Instagram: Dere kan se korte teasere til konseptene på Avfall Norges instagram

Slik fungerte årets Digitalt internship og IDEaton

Hensikten med REdu IDEaton er å utvikle innovative ideer med fokus på å løse bærekraftsutfordringer. Studentene får også muligheten til å gå i dybden i temaer innen bransjen, og står fritt til å formulere problemstillinger basert på hva de selv finner interessant. Deltakerne ble vurdert etter hvor innovativ løsningen deres er, konseptets potensiale og gjennomføringspotensiale og studentenes evne til å presentere konseptet, både gjennom visuelle bilder og gjennom en pitch.

Prosessen startet med en innledende digital workshop hvor studentene ble satt sammen i team på to og to. De ble briefet om relevante problemstillinger i og for bransjen og startet brainstorming rundt et tema de var interessert i å ta tak i.
Deretter skulle de konkretisere en problemstilling, og diskutere utfordringer og muligheter rundt denne problemstillingen.

Videre skulle de jobbe selvstendig med å utføre en markedsavklaring med relevante interessenter, vurdere forretnings. og gjennomføringspotensiale og se på forslag til implementering og eierskap.

En stor del av konkurransen var også visuell fremstilling og kommunikasjon.

Avfall Norge og REdu stilte med sparring underveis i prosessen, på innhold, utvikling og kommunikasjon.

Årets jury besto av Arne Kristian Mo, Systemutvikler fra ReMidt, Pia Prestmo leder i Philip Morris Norge, Krister Moen, leder av bioenergiprogrammet i fra Innovasjon Norge, og Jens Måge og Silje Marie Rosenlund fra REdu/Avfall Norge.

Vi er svært takknemlig til Philip Morris og Remidt som bidro med tid og ressurser i gjennomføringen av årets Digitale internship. Takk også til alle REdu-partnere som bidrar til REdu og tok imot studenter i årets ordinære summer internship.

Les hva årets REdu-interns jobbet med

24 studenter hadde REdu internship i 12 ulike selskap

Her kan dere lese hvor alle årets REdu-interns jobbet og hva de jobbet med.