Salgsstart for Årskonferansen 2023

Årskonferansen 2023 arrangeres 5.-7. september på X Meeting Point på Hellerudsletta. Du kan sikre deg deltakerbilletter, utstillerplass, møterom og konferanserom allerede nå.

Av: Avfall Norge | Publisert: 23. mars 2023

Vi vet av erfaring at mange av våre medlemmer (og andre) allerede har planlagt å ta turen til X Meeting Point på Hellerudsletta 5.-7. september, der Årskonferansen 2023 arrangeres.

Det er nå mulig å booke deltakerbilletter, utstillerplass, egne møterom og konferanserom på bransjedagen onsdag 6. september. Mer info om dette lenger ned i saken.

Årets tema

Årskonferansen 2023 har fått tittelen “Fra lineær til sirkulær - nye tanker og nye takter”.

Norge skal, i likhet med resten av Europa, bli en mer sirkulær økonomi. Dette er et must for å nå klimamålene. Og vi begynner å få det travelt. Det er bare syv år til 2030, da Norge har forpliktet seg til å ha redusert utslippene med minst 55 prosent i forhold til 1990-nivået.

Gjenvinningsbransjen spiller en hovedrolle, og står midt i en omstilling som er krevende, men spennende, og som byr på både store utfordringer og store muligheter.

Hvor langt er vi kommet og hvor går veien videre? Årskonferansen 2023 har som mål å inspirere og motivere til innsatsen som trengs om Norge skal lykkes med den sirkulære omstillingen og bli et bærekraftig samfunn.

Årets program

Årskonferansen 2023 arrangeres på samme sted som i fjor, men i år er programmet noe annerledes.

På tirsdagen, åpningsdag, er temaet "Sirkulær status". Her vil det bli paneldebatt, presentasjoner av gode eksempler på sirkulære løsninger fra bransjen, vi får besøk av internasjonale gjester og Miljødirektoratet, som vil fortelle om hva som er på gang i EU, og hvilken innvirkning det vil få her i Norge.

Onsdag 6. september har vi kalt "Bransjedag", en dag som i sin helhet er satt av til bransjen. Denne dagen har virksomheter som ønsker det mulighet til å booke egne møterom og konferanserom, og invitere til foredrag, minikonferanser, kundemøter eller nettverkstreff i X Meeting Points møtesenter (2. etg.), eller booke seg inn i The Box, som har kapasitet til 500 publikummere, og holde et timelangt seminar.

Torsdag, avslutningsdag, heter "Sirkulær satsing". Denne dagen inviterer vi medlemmer av regjeringen for å bore i regjeringens sirkulære planer. Deretter planlegger vi en politikerdebatt om hvordan Norge skal nå klimamålene og bli en mer sirkulær økonomi.

Enda større utstilling

I år gjør vi plass til enda større utstilling. Det blir 1500 kvm innendørs utstillingsareal fordelt på 140 plasser á 9 kvm, og har også lagt lunsjservering til utstillerhallen. Det blir også i år mulig å bestille utendørs utstillerareal (minimum 25 kvm).

Bli sponsor av Årskonferansen

Årskonferansen 2023 er en unik mulighet til å profilere seg for den norske gjenvinningsbransjen, en av nøkkelbransjene i det grønne skiftet, og en bransje som:

 • Er ansvarsbevisst og motivert for å bidra til den sirkulære omstillingen
 • Er på jakt etter nye løsninger og forretningsmodeller
 • Ønsker ny kunnskap og er åpen for nye ideer
 • Søker samarbeid både innad i bransjen og i andre bransjer
 • Står foran endringer som krever betydelige investeringer

Vi tilbyr tre ulike sponsorpakker til virksomheter som ønsker å profilere seg på konferansen: Gullpartner, Sølvpartner og Bronsepartner.

GULLPARTNERPAKKE

Gullpartnere blir presentert på Årskonferansens nettside, og blir profilert med beachflagg ved hovedinngangen, og med logo på skjermer og i sittetrapp i foajeen på X Meeting Point. Gullpartner får også eget loungerom på 22 kvm i møtesenteret på konferansens bransjedag onsdag 6. september. Pris: 30 000 kr eks. mva

SØLVPARTNERPAKKE

Sølvpartnere blir presentert på Årskonferansens nettside, og blir profilert med beachflagg ved hovedinngangen, og med logo på skjermer og i sittetrapp i foajeen på X Meeting Point. Pris: 20 000 kr eks. mva

BRONSEPARTNERPAKKE

Bronsepartnere blir presentert på Årskonferansens nettside, og blir profilert med med logo på skjermer i foajeen på X Meeting Point. Pris: 10 000 kr eks. mva

Foreløpig program dag for dag


Tirsdag 5. september: "Sirkulær status"

 • 13-13:30: Åpning av konferansen
 • 13:30-17: Fagprogram i hovedsal
 • 19-22: Minglemiddag


Onsdag 6. september: Bransjedag

 • 8-18: Utstillingen er åpen
 • 9-16: Bransjedag - arrangementer i møtesenter
 • 19: Festmiddag


Torsdag 7. september: "Sirkulær satsing" og avslutning

 • 8-12: Utstillingen er åpen
 • 10-12: Fagprogram i hovedsal

Var du på fjorårets konferanse? Du kan mimre tilbake i denne videoen: