Arskonferansen 2024 banner mobile

Avfall Norge lanserer ny statistikksatsing

Skal gjøre det enklere å se hvordan vi ligger an i forhold til krav og klimamål.

Av: Stine Thorp | Publisert: 6. september 2023

På Årskonferansens bransjedag onsdag 6. september lanserte Avfall Norge sin nye satsing; Sirkulær statistikk.

I en fullsatt sal presenterte direktør samfunnskontakt Kåre Fostervold, prosjektleder Håkon Bratland og Frode Syversen, daglig leder i Mepex, den nye statistikksiden.

Siden er utviklet i samarbeid med Mepex, presenterer utviklingen i norske avfallsstrømmer, EUs syv prioriterte verdikjeder og politikkutvikling som omhandler disse, og viser også hvordan ligger vi an til å nå tallfestede mål.

- Vårt mål har vært å samle relevant data og informasjon ett sted, og presentere dem på en måte som gjør det enklere å finne riktige tall, sier Bratland.

Data og statistikk er hentet fra offentlig tilgjengelige kilder som SSB og Miljødirektoratet.

- Statistikksiden erstatter altså ikke tall fra SSB, men setter dem i sammenheng med mål og politikkutvikling, sier Bratland.

- Den forteller også hvordan statistikken som presenteres lages, og like viktig, hvordan statistikken kan bli bedre.

Se statistikksiden her:

Laget for "uvitende"

- Statistikksiden er ikke ment å gi et dypdykk inn i bransjen og de ulike avfallstypene. Den er laget for at politikere og presse lettere skal finne forståelig informasjon om hvordan det står til med sirkulærøkonomien, sier Fostervold.

- Jo bedre data og statistikk og kunnskap beslutningstakere har, jo større er sjansen for at det tas riktige politiske beslutningene som bidrar til at vi når målene som er satt.

- Vi håper bransjen benytter seg av denne siden når de er i kontakt med beslutningstakere, og at den bidrar til å skape mer forståelse for hvordan situasjonen er, hva som er kravene, og hva som vil kreves av både bransjen og politikerne for at vi skal komme i mål, sier Fostervold.

- For politikere er det ofte slik at de gjerne prater og mener mye om det de kan noe om, og særlig hvis de kan presentere pålitelige tall, men unngår temaer der de ikke gjør det. Vi vil at det skal være enkelt for politikere å prate om sirkulærøkonomi.

Under utvikling

Statistikksiden benytter seg av siste tilgjengelige data og tall. For noen områder vil det si ganske ferske tall, for andre vil de være noen år gamle. Det er også et poeng å gjøre beslutningstakere oppmerksom på hva vi ikke vet fordi det enten ikke samles inn tall, eller fordi det samles inn tall for sjeldent.

- Vi er i startgropa med denne statistikksiden, og det vil garantert komme flere områder og målkort til, sier Bratland.

Som leder av prosjektet tar han gjerne imot tilbakemeldinger og innspill på hvordan siden fungerer, hva om bør legges til, og hvordan bransjen ser at den kan brukes.

Se statistikksiden her:

Statistikksiden "Sirkulær statistikk" er også lenket til i hovedmenyen på Avfall Norges nettsiden, under kategorien "Fag og kompetanse".

Kontakt oss

Håkon Bratland

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Innsamling, sortering og materialgjenvinning
Telefon:  97578502

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041