Arskonferansen 2024 banner mobile

Avfall Norge ønsker bredt samarbeid for å redusere brannfaren i bransjen

Brann- og branntilløp er en stor utfordring i gjenvinningsbransjen. Avfall Norge mener vi nå må få til et bredt samarbeid for å adressere utfordringene og årsakene til disse uønskede hendelsene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 1. desember 2022

Et slikt samarbeid bør involvere organisasjonene, representanter fra offentlige og private aktører i bransjen, myndighetsaktører og returselskapene.

- Vi kan ikke behandle dette problemet som andre utfordringer, vi må søke kunnskap og bredt samarbeid for å unngå fortsatt fare for mennesker og anlegg, miljø og omdømme, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Runar Bålsrud.

Avfall Norge kjenner til at det er tatt mange ulike initiativ fra selskapene selv og organisasjoner som Samfunnsbedriftene, NFFA og Norsk Industri m.fl. Sammen med disse aktørene sendte vi allerede i september en bekymringsmelding til Klima- og miljødepartementet. Avfall Norge mener allikevel det er viktig å få til en koordinert innsats for å adressere flere av utfordringene, blant annet kommunikasjon og andre konkrete tiltak.

- Noe kan bransjen bidra med selv, men vi er avhengig av myndigheter og samfunnet ellers. Særskilt om vi skal få batterier ut av restavfallet. Samarbeidet vi nå tar initiativ til kommer til å koste tid og penger, men kostnadene branner og stadig høyere forsikringspremier påfører bransjen er langt større, sier Bålsrud.

Avfall Norge vil i nær fremtid gå i dialog med aktører vi mener bør være med i et slikt samarbeid, for å avklare interessen og muligheten for et bredt samarbeid. Samtidig vil vi ta med oss innspill vi har fått eller får fra medlemmene i den videre prosessen.

Kontakt oss

Runar Bålsrud

Administrerende direktør
Telefon:  91708227

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041