Nominér kandidater til årets bransjepriser

Kjenner du noen som fortjener anerkjennelse? Vi har nå åpnet for nominasjoner til Avfall Norges bransjepriser, som deles ut på Årskonferansen 3.-4. september.

Av: Marie Hesselberg Simonsen | Publisert: 15. januar 2024

Hvert år deler Avfall Norge ut bransjepriser på Årskonferansen. I år er vi ute etter nominerte til følgende priser: Gründerprisen, Årets sirkulære pådriver og Årets ildsjel. Prisvinnerne mottar et diplom samt heder og ære.

Hvem kan foreslå kandidater?

Alle virksomheter og enkeltpersoner kan nominere kandidater til de tre prisene. Juryen vurderer innkomne forslag og kan også selv fremme egne forslag.

Hvordan deles prisene ut?

Juryene vurderer de nominerte kandidatene i hver kategori og kommer frem til tre finalister som presenteres på Avfall Norges nettside i august. Selve prisutdelingen finner sted under Årskonferansens festmiddag tirsdag 3. september. Juryens begrunnelsen leses opp under utdelingen, og et resymé av begrunnelsen påføres diplomet.

Fristen for å nominere kandidater er torsdag 16. mai


Gründerprisen

Gründerprisen skal belønne innsats som bidrar til omstillingen til en mer sirkulær økonomi og økt bruk av resirkulerte råvarer.

Prisene kan vinnes for teknologi og tjenester, økonomi, samfunns- og markedsforhold, samt systemer og konsepter.

Juryen prioriterer nominerte som kan vise til dokumenterte resultater og effekt, samarbeid og som har overføringsverdi til andre aktører. En trippel bunnlinje har også betydning i vurderingen.

Hvem kan få gründerprisen?

 • Start-ups
 • Studentbedrifter innenfor entreprenørskap
 • Spin-outs fra etablerte selskaper

Vurderingskriterier:

 • Nivå og viktighetsgrad i avfallspyramiden
 • Bidrag til nytenkning innen avfalls- og gjenvinningsbransjen, samt utvikling av bransjen
 • Samarbeid mellom aktører i bransjen
 • Markeds-, forretnings- ,verdiskapnings- og vekstpotensiale
 • Realiserbarhet og gjennomføringspotensiale
 • Formidlingsevne

Jury:

Heidi Hopstock (Avfall Norge), Jørgen Erdal (Evyon), Erlend Skaug Ingebrigtsen (Nofir) og Bente Sofie Syversen (Innovasjon Norge)

Evyon og Nofir vant hhv. Gründerprisen og Innovasjonsprisen i 2023.


Årets sirkulære pådriver

Årets sirkulære pådriver skal gå til et medlem av Avfall Norge som har gjort en innsats for å utvikle bransjen i sirkulær retning.

Hvem kan få prisen Årets sirkulære pådriver?

Private eller kommunale virksomheter som er medlem av Avfall Norge (hovedmedlem eller tilhørende medlem).

Vurderingskriterier:

Årets sirkulære pådriver:

 • Har gjort en innsats for å utvikle bransjen i sirkulær retning
 • Bidrar til inspirasjon og kunnskapsdeling i bransjen
 • Samarbeider med andre i verdikjeden eller andre aktører
 • Øker kunnskapen om avfall og gjenvinning utenfor bransjen

Jury:

Elin Hansen (Avfall Norge), Kari-Anne Lyng (NORSUS), Karl Klingsheim (NTNU)


Årets ildsjel

Årets ildsjel skal gå til en person som har gjort seg utmerket gjennom sin innsats i bransjen. Det er en jury bestående av ansatte i Avfall Norge som kårer denne prisen.

Hvem kan bli årets ildsjel?

En enkeltperson hos en virksomhet som er medlem i Avfall Norge

Vurderingskriterier:

Årets ildsjel:

 • Har, uansett alder og fartstid, gjort en solid innsats i bransjen utover det man kan forvente
 • Er en god ambassadør for bransjen

Jury:

Runar Bålsrud (administrerende direktør), Jens Måge (fagrådgiver) og Anna Fagerheim (rådgiver)

Tidligere vinnere


Gründerprisen:

 • Invertapro (2018)
 • Bioretur (2019)
 • Sensorita (2022)
 • Evyon (2023)

Det ble ikke delt ut noen priser i 2020.

Årets sirkulære pådriver og Årets ildsjel er nye kategorier og har derfor ingen historikk.

Kontakt oss

Marie Hesselberg

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: EU-prosesser
Telefon:  97906784