EU-parlamentet har stemt over avfallsdirektivene

Seks ulike direktiver om avfall er under endring i EU.
Av: Avfall Norge | Publisert: 27. januar 2017

Tirsdag denne uken stemte miljøkomiteen i EU-parlamentet over endringsforslag til avfallsdirektivene i sirkulærøkonomipakken.

De viktigste endringsforslagene er:

  • Forsterkning av medlemslandenes rolle i å fremme avfallsreduserende tiltak og ombruksløsninger.
  • Nye EU-mål om matavfallsreduksjon og reduksjon i marin forsøpling.
  • Obligatorisk utvidet produsentansvar for alle produkter, og krav om regulerte produsentansvarsordninger for visse avfallstyper. Dette innebærer også nye minimumskrav til gjenvinningsgrad for avfall samlet inn av alle produsentansvarsordninger.
  • Økte mål for materialgjenvinning. Endringsforslaget fremmer 70 prosent for husholdningsavfall innen 2030, hvorav minimum 5 prosentpoeng av materialgjenvinningen skal være forberedelse til ombruk.
  • Ny obligatorisk kildesortering av tekstiler innen 2020, i tillegg til utvidet krav til matavfallssortering, med unntak i tynt befolkede områder. Å øke målet for materialgjenvinning av emballasje med 5 prosent, og innføre egne ikke-bindende mål for ombruk med henholdsvis 5 og 10 prosent innen 2025 og 2030.
  • Å åpne for at Kommisjonen kan sette mål også for øvrig næringsavfall. Avfallsrammedirektivet og direktivene for emballasje, biler, batterier EE-avfall og deponi omfattes av avstemningen.

Nå venter avstemning i hovedforsamlingen i parlamentet. i midten av mars. Her kan det bli noen justeringer, blant annet når det gjelder de overordnete målene for materialgjenvinning. Deretter vil EU-kommisjonen, Europaparlamentet og Ministerrådet diskutere veien videre. Det er ventet at Ministerrådet vil gå inn for å redusere målet om materialgjenvinning innen 2030 til 60 prosent, mens Kommisjonen vil foreslå 65 prosent.