EU vil lage handlingsplan for kritiske råvarer

Formålet er å sikre at EU ikke blir avhengig av Russland og Kina.

Av: Stine Thorp | Publisert: 26. september 2022

- Litium og sjeldne jordarter er allerede i ferde med å erstatte olje og gass som motoren i vår økonomi. Innen 2030 vil etterspørselen ha femdoblet seg. Dette er et godt tegn, fordi det viser at EUs grønne giv har skutt fart. De dårlige nyhetene er at det er ett land som dominerer markedet, sa Europakommisjonens president Ursula von der Leyen i sin State of the Union-tale som ble holdt 14. september.

Landet hun sikter til er Russland, som har startet det mange kaller en energikrig mot Europa.

Von der Leyens svar er at EU lager en handlingsplan for sjeldne råvarer, for å sikre at EU får tilgang til de kritiske råvarene som trengs til det grønne skiftet.

- Vi vil identifisere strategiske prosjekter i hele forsyningskjeden, fra utvinning til raffinering, fra behandling til resirkulering. Og vi vil bygge opp strategiske reserver der forsyningen er sårbar. Derfor annonserer jeg i dag en European Critical Raw Materials Act, sa von der Leyen.

- Dette har vært varslet fra EUs side i lengre tid, og er en problematikk noen av oss har hatt dette på dagsorden lenge. EU og den vestlige verden ellers har kommet til den erkjennelse at vi er særdeles sårbare. Og djevelen i denne sårbarheten ligger i materialene. Situasjonen ble varslet om lenge før Putin invaderte Ukraina, sier Olaf Brastad, seniorrådgiver industri og avfall i Bellona.

Gjenvinning monner ikke

- Det er trist stadig å oppleve at norske politikere skyr temaet mineralutvinning, og vender seg mot gjenvinningsbransjen. De hevder ofte at vi skal gjenvinne mer av det vi allerede gjenvinner alt av. Og ja, vi må gjenvinne mer, men det vil ikke dekke behovet. Det foregår omfattende forskning på gjenvinning av sjeldne jordarter, men dessverre vil det ta en god del tid til vi klarer å gjenvinne dem. Det vil likevel ikke være nok. Det er noe vi er nødt til å ta inn over oss, vi kan ikke snakke det bort, og vi kan ikke drømme det bort.

- Regjeringen har sagt at det kommer en mineralstrategi. Helt uavhengig av EUs handlingsplan er vi også nødt til å gjøre noe. Det er mangel på råvarer. Slik situasjon er har også vi et ansvar for å utvinne ressursene vi har. Nasjonen Norge kan være et foregangsland på å skape en mineralindustri med minst mulig fotavtrykk, sier Brastad.

Etterlyser handlingsplanen for sirkulær økonomi

- Materialgjenvinning er viktig generelt, men spesielt for disse kritiske råvarene. Vi er utålmodige etter å se regjeringens handlingsplan for sirkulær økonomi, og forventer at den også inneholder en mineralstrategi. Vi håper handlingsplanen er ambisiøs, men også konkret. Det er syv år til 2030, når mange viktige klimamål skal være oppnådd. Vi har ikke tid til somling, sier Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

Dette sa Ursula von der Leyen i talen:

Honourable Members,

My third point for our SMEs and our industry.

Whether we talk about chips for virtual reality or cells for solar panels, the twin transitions will be fuelled by raw materials. Lithium and rare earths are already replacing gas and oil at the heart of our economy.

By 2030, our demand for those rare earth metals will increase fivefold.

And this is a good sign, because it shows that our European Green Deal is moving fast. The not so good news is – one country dominates the market.

So we have to avoid falling into the same dependency as with oil and gas.

This is where our trade policy comes into play. New partnerships will advance not only our vital interests – but also our values. Trade that embraces workers' rights and the highest environmental standards is possible with like-minded partners. We need to update our links to reliable countries and key growth regions.

And for this reason, I intend to put forward for ratification the agreements with Chile, Mexico and New Zealand.

And advance negotiations with key partners like Australia and India.

But securing supplies is only a first step. The processing of these metals is just as critical.

Today, China controls the global processing industry. Almost 90 % of rare earths and 60 % of lithium are processed in China.

We will identify strategic projects all along the supply chain, from extraction to refining, from processing to recycling. And we will build up strategic reserves where supply is at risk.

This is why today I am announcing a European Critical Raw Materials Act.

We know this approach can work.

Five years ago, Europe launched the Battery Alliance. And soon, two third of the batteries we need will be produced in Europe. Last year I announced the European Chips Act. And the first chips gigafactory will break ground in the coming months.

We now need to replicate this success.

This is also why we will increase our financial participation to Important Projects of Common European Interest.

And for the future, I will push to create a new European Sovereignty Fund.

Let's make sure that the future of industry is made in Europe.

Les hele talen her