Evaluering viser gode resultater med REdu

REdu er avfalls- og gjenvinningsbransjen store kompetanseløft inisjiert av Avfall Norge. Programmet har vart siden 2015 og avsluttets i 2020. Fase 2 av programmet starter opp i 2021, hvor målet er å vidreføre og videreutvilke satsningen. I forbindelse dette har vi gjennomført en evaluering av REdu fase 1.

Av: Karina Myrdahl | Publisert: 18. desember 2020

Evalueringen sitt formål var å kartlegge hvordan REdu-partnerne har opplevde REdu-programmet i løpet av fase 1. Dette har blitt vurdert ut ifra hvordan partnerne har opplevd betydningen av REdu overfor bransjen som helhet, men også REdu-programmets innvirkning på egen organisasjon. I tillegg, var målet med evaluering å kartlegge ønsker for REdu fase 2. Formålet med evalueringen er å bruke den internt i utarbeiding av REdu fase 2.

Ny handlingsplan basert på evalueringen

Oppsummerende har evalueringen kartlagt at majoritet av REdu-partnerne har opplevd at REdu har gitt utbytte både til bransjen som helhet, men også til den enkelte organisasjon. Det er gjennomgående at partnerne opplever å ha fått mest utbytt av å støtte opp under avfalls- og gjennvinningsemnene på NTNU og NMBU, og å ha summer interns i sin organisasjon.

Basert på tilbakemeldingene fra fase 1 vil REdu se på muligheten til å nå ut til flere universiteter utover NTNU og NMBU, rekruttere studenter fra et mangfold av fagretninger, samt rekruttere flere partnere fra bransjen. Tiltak for å lykkes med dette er nedfelt i en ny handlingsplan for neste fase.

Lansert oppgradert nettside

I forbindelsen med lanseringen av REdu fase 2 i 2021, har det blitt lagd en ny hjemmeside – sjekk den ut her!

Evalueringen ble presentert på prelanseringen av REdu fase 2, den 15. desember. På prelanseringen ble også denne videoen vist, hvor tidligere REdu-studenter forteller om sine erfaringer med REdu.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901

Anna Fagerheim

Rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, Avfallsforsk, Møteplasser
Telefon:  47390267

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter