Foreslår nye tiltak og virkemidler mot marin forsøpling

Miljødirektoratet har kommet med en oppdatert tiltaks- og virkemiddelsvurdering mot marin forsøpling. Avfall Norge sendte inn høringsinnspill på denne i mai i år.

Av: Mona Sæther | Publisert: 21. september 2020

Overføre refusjonsrodningen

En av de tiltakene som foreslås er å videreføre tilskuddsordningen for oppryddning av marin forsøpling, og overføre ansvaret for ordningen til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM). Refusjonsordning forvaltes i dag av Hold Norge Rent på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Avfall Norge påpekte i høringsinnspillet at refusjonsordningen er en viktig faktor for å sikre riktig håndtering av innsamlet marint avfall, men at dagens modell gir liten forutsigbarhet for aktørene.

Det er derfor fortsatt behov for en permanent finansieringsordning for eierløst marint avfall.

Anbefaler forbud mot engangsprodukter i plast

I tillegg kom Miljødirektoratet også med en anbefaling denne uken om å forby flere engangsprodukter i plast fra og med juli neste år. Engangsproduktene som vil omfattes av et slikt forbud, er bestikk, tallerkener, sugerør, rørepinner, ballongpinner og bomullspinner, i tillegg til take-away matbeholdere og drikkebegre som er laget av isopor.

På oppdrag fra departementet utreder de også nå mulige virkemidler for flere plastprodukter, blant annet mulige merkekrav og nye ordninger for utvidet produsentansvar for en rekke engangsprodukter.

Tiltakene som anbefales å prioritere:

  • veiledning og tilsyn med plastforsøpling og avfallshåndtering ved akvakulturanleggene
  • innføre generelt avfallsgebyr ved anløp i havn, som inkluderer vederlagsfri levering av oppfisket marint avfall i havn
  • oppdatere tall på utslipp av mikroplast fra fôrrør som grunnlag for å vurdere videre oppfølging
  • videreføre statlig samarbeidsforum for opprydding i marin forsøpling
  • videreføre tilskuddsordningen for opprydning av marin forsøpling, og overføre ansvaret for ordningen til Senter for oljevern og marint miljø (SOMM)
  • utarbeide en nasjonal plan for opprydning av marin forsøpling og at oppdraget tillegges SOMM
  • følge opp kommunene som forsøplingsmyndighet gjennom tilsyn og veiledning
  • fremme marin forsøpling i relevante forskningsprogrammer, fortsette å bidra inn i utviklingen av overvåkningsmetoder i OSPAR og Arktisk råd og gjennomføre overvåking av marin forsøpling nasjonalt
  • utvikle en nasjonal prosedyre for registrering av marin forsøpling i den nasjonale kartløsningen ryddenorge.no
  • sørge for at miljømyndighetene får tilgang til nødvendig kunnskap om isoporforsøpling i Norge

Kontakt oss

Mona Nordhammer Sæther

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: REdu, merkeordningen, plast og marint avfall og forsøpling.
Telefon:  48023019

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter