Gjenvinningsbransjen får 0,2 prosent av milliardpott

En forsvinnende liten andel av virkemiddelapparatets støtteordninger tildeles gjenvinningsaktører, viser ny rapport.

Av: Stine Thorp | Publisert: 2. mai 2022

Onsdag 27. april lanserte Avfall Norge rapporten «Virkemiddelapparatet: Muligheter og begrensninger for gjenvinningssektoren». Den ser på støtteordninger til forskning og utvikling (FoU) og investeringer som er relevante for gjenvinningsbransjen, og i hvor stor grad bransjen mottar midler fra denne potten.

Rapporten, som er utarbeidet av Deloitte Advokatfirma, viser at bare 0,2 prosent av alle milliardene som deles ut hvert år tilfaller aktører i gjenvinningsbransjen.

RAPPORTEN ER TILGJENGELIG NEDERST I ARTIKKELEN

- Det er flere grunner til det, men én av dem er at mange støtteordninger er rettet mot ny teknologi, mens mange prosjekt i gjenvinningsbransjen handler om tilpasning av kjent teknologi, sa Hanna Håberg fra Deloitte Advokatfirma da rapporten ble presentert.

- Det er avgjørende at ordningene tilrettelegges på en annen måte, slik at de treffer bedre. Målsetting og krav må formuleres litt annerledes. Det foregår et arbeid på dette nå, så det vil komme flere relevante og gode støtteordninger som er rettet mot gjenvinningssektoren om ett års tid, sa Håberg.

- Rapporten bekrefter det vi har antatt, og vil bli viktig i arbeidet vi gjør for å påpeke de åpenbare manglene som har oppstått mellom vedtatt politikk og virkemidlene som blir brukt, kommenterer Kåre Fostervold, direktør samfunnskontakt i Avfall Norge.

SE RAPPORTLANSERINGEN LENGER NED I SAKEN

Mer fokus på FoU og sirkulære verdikjeder

- Vi kommer ikke unna diskusjonen om vi har for høyt fokus på å drifte systemene vi har, og for lite fokus på å utvikle oss. Det er delvis et spørsmål om kultur, og delvis et spørsmål om struktur, sa Øystein Solevåg, daglig leder i Årim da rapporten ble presentert.

- Gjennom REdu-programmet har vi tatt grep for å sikre mer akademisk kompetanse i bransjen, og forhåpentlig vil det bidra til at vi kan jobbe mer strukturert med FoU og innovasjon, sa han.

Også på andre felt er utviklingen positiv, mener Solevåg.

- Vi ser at det utvikles en rekke regionale sirkulære klynger der aktører i vår bransje går sammen med andre deler av industri og næringsliv. Når vi snakker om en mer sirkulær økonomi snakker vi jo om å utvikle mer sirkulære verdikjeder.

- Det skjer mer utviklingsarbeid i bransjen, og vi prioriterer det høyere fordi målene som har kommet, og målene vi ser kommer medfører at vi er nødt til å gjøre ting på mye måter, sa Solevåg.

Kontakt oss

Kåre Fostervold

Direktør samfunnskontakt
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041