Bransjeprogram

Gjennom bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen tilbys en rekke gratis kurs og etterutdanninger.

Av: Avfall Norge | Publisert: 16. oktober 2023

Kursene i bransjeprogrammet for avfall- og gjenvinningsbransjen er gratis, og kan tas ved siden av jobb. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Industri, Samfunnsbedriftene, YTF, NHO, KS, Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentrepenørenes forbund samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Se en full oversikt over studietilbudet her: