Høy standard på tjenester gir miljøgevinst

Avfall Norges Renovasjonsbenchmarking (RBM) måler alle de viktigste resultatene for husholdningsrenovasjon. Målemetoden som først ble utviklet i 2003 har stadig blitt forbedret, men fra og med 2011 er det mulig å beregne resultatutviklingen for 16 virksomheter som har deltatt i hele perioden.
Av: Avfall Norge | Publisert: 19. november 2018

Fornøyde kunder, hyppig tømming og god kapasitet på gjenvinningsstasjoner fører til mindre CO2-utslipp og høyere gjenvinningsgrad, det viser ny statistikk. Resultatene fra Avfall Norges renovasjonsbenchmarking (RBM) er klare. RBM måler alle de viktigste resultatene for husholdningsrenovasjon. 

I diagrammet under ser vi at miljø­standarden, som sier noe om miljøgevinsten en virksomhet har basert på ulike indikatorer (se faktaboks), samvarierer sterkt med standarden en virksomhet har på tjenesten. Virksomhetene måles etter blant annet hentehyppigheten, kundedialogen og kapasitet på gjenvinningsstasjoner. Dette utgjør tjenestestandarden.

- Dette indikerer at høy tjenestestandard kan være et viktig virkemiddel for å oppnå høyere gjenvinningsgrad, større utsortering av farlig avfall osv, sier Roy Ulvang i Avfall Norge, prosjektleder for renovasjonsbenchmarking.

Miljøstandard gir ingen utslag på gebyrnivået


En tilsvarende analyse bekrefter at gebyrnivået ikke øker med økende miljøstandard. Dette skyldes trolig at merkostnaden for miljøtiltak oppstrøms kompenseres av reduserte kostnader til sluttbehandling.

Som vist på figuren under er gjennomsnittlig miljøstandard forbedret fra en score på 30 prosentpoeng i 2011 til 60 i 2017.

Analysen er gjennomført i regi av Avfall Norge, i samspill med 36 norske virksomheter som til sammen betjener 3.3 millioner innbyggere. Benchmarkingen er basert på detaljerte opplysninger hentet inn fra Avfall Norges medlemmer, som både utfører innsamling i egen regi eller har den konkurranseutsatt.

- Renovasjonsbenchmarkingen gir Avfall Norge viktig faktakunnskap om bransjen og virksomhetene får mulighet til å forbedre seg, sier administrerende direktør i Avfall Norge Nancy Strand.

Indikatorer på miljøstandard


gjenvinningsgrad (andel av innsamlet og mottatt)

CO2-utslipp (tonn pr. tonn avfall)

mengde farlig avfall (kg. pr. privatkunde)

mengde ombruksavfall (andel av håndtert)

andel undergrunnsbeholdere

deponistandard (score i % av beste)

kvalitet miljødata (score i % av beste)

Indikatorer på tjenestestandard


beholderkapasitet (liter /privatkunde)

hentehyppighet (tømminger middels volum/mnd)

bringeavstandavstand for privatkunder (meter)

tjenestefleksibilitet (omfang av valgmuligheter)

kapasitet gjenvinningsstasjoner (max besøk/år)

kundedialog (komunikasjonskanaler som benyttes)

svarkapasitet kundesenter (årsverk/kunde)

antall klager pr. privatkunde

Relaterte artikler

Se flere nyheter