Hva kan du om avfallsrett?

Vi inviterer til nyttig kurs som gir deg oversikt over hvilke lover og forskrifter som gjelder.

Av: Stine Thorp | Publisert: 22. mars 2022

I samarbeid med NFFA arrangerer Avfall Norge kurset "Innføring i avfallsrett", som vil gi et overblikk over lover og regler det er viktig å kjenne til hvis du jobber i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Kurset egner seg godt for både nyansatte, de som trenger en oppfrisking og andre med interesse for bransjen.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING

Her er noen av temaene på programmet:

  • Avfallsforskriften
  • Forurensingsloven
  • Krav om tillatelse
  • EUs Green Deal
  • Eksport/import av avfall

Kurset er digitalt og består av tre økter á to timer 30. mai, 1. juni og 3. juni. Det er lagt inn tid til både spørsmål og korte pauser underveis.

Foredragsholder er Einar Bratteng, partner ved Advokatfirmaet Berngaard. Han er forfatter av boken "Avfallsrett", og arbeider for tiden med en doktorgrad med tittelen "Den sirkulære økonomiens dilemmaer" ved juridisk fakultet ved Universitet i Oslo.

MER INFORMASJON OG PÅMELDING