Arskonferansen 2024 banner mobile

Hvilke standarder kan hjelpe gjenvinningsbransjen?

Standard Norge jobbe med flere nye standarder som vil påvirke bransjen. Avfall Norge ønsker innspill til arbeidet deres.

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. februar 2022

Standard Norges komite for innovasjonsledelse møtes 10. mars og Avfall Norge har fått anledning til å utdype bransjens synspunkter for komitéen. I den forbindelse ønsker vi innspill fra medlemmene våre om hva dere mener er viktig i standardiseringsarbeidet fremover.

Innspillene kan sendes til cecilie.lind@avfallnorge.no innen 8. mars.

Sirkulærøkonomien må fungere i markedet, og for at det skal skje, trenger vi standarder som sikrer kvalitet, trygghet, salgbarhet og gjensidig troverdighet.
Jacob Mehus, administrerende direktør