Hvordan få støtte til ditt prosjekt

Er din virksomhet offentlig eller privat, liten eller stor? Avfallsforsk har laget en oversikt over støtteordninger og rådgivningstjenester som kan hjelpe med å realisere små og store prosjekter.

Av: Anna Fagerheim | Publisert: 26. august 2021

Vi har gått igjennom virkemiddelapparatets utlysninger og tjenester, samt funnet de som er relevant for virksomheter i bransjen. Virkemidlene tilbys i hovedsak av Norsk Forskningsråd, Innovasjon Norge og ENOVA.

Se oversikten her

Avfallsforsk

Avfallsforsk er det ledende nettverket i Norge for avfallsrelatert forskning og utvikling. Hensikten er å stimulere FoU- og innovasjonsprosjekter som fremmer sirkulær økonomi i gjenvinningsbransjen og i samarbeid med andre bransjer.

Avfallsforsk har i dag over 50 medlemmer og representeres av private og kommunale avfallsselskap, forskning- og konsulentvirksomheter, organisasjoner samt startups.

Kontakt oss

Nancy Strand

Seniorrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Avfallsforsk, REdu, deponi
Telefon:  91601901