Arskonferansen 2024 banner mobile

Går inn for et sirkulært avfallssystem i samarbeid med Avfall Norge

Målet om et sirkulært avfallssystem, med 100 prosent innsamling og fokus på materialgjenvinning, ble satt på en workshop i regi av Avfall Norges internasjonale prosjekt, Clean Oceans through Clean Communities (CLOCC).

Av: Oda Kristin Korneliussen | Publisert: 16. mars 2022

Workshopen, hvor lokale myndigheter og organisasjoner deltok, er en del av CLOCC sin prosess for å bistå med å utvikle et bærekraftig og effektivt avfallssystem for Banyuwangi i Øst-Java.

CLOCC-prosjektets ambisjon er å redusere marin plastforsøpling ved å forbedre innsamling, avfallshåndtering og øke materialgjenvinning i land der mye plast på avveie finner veien til havet. Dette gjøres ved å forbedre kapasiteten innenfor avfallshåndtering, og utvikle effektive avfallshåndteringsplaner.

Som en del av prosessen for avfallsplanlegging har CLOCCs deltakere i Banyuwangi utviklet to detaljerte scenarioer for avfallshåndtering i regionen. Scenario A fokuserer på å stoppe lekkasje ved å ekspandere innsamling til 100 prosent dekning. Scenario B fokuserer også på 100 prosent innsamling, i tillegg til materialgjenvinning. På workshopen valgte deltakerne Scenario B, med et fokus på materialgjenvinning, som et mål og veikart for utviklingen av et system for avfallshåndtering.

Materialgjenvinning i fokus

Det valget scenarioet involverer å ekspandere avfallsinnsamling til å dekke 100 prosent av regionen innen 10 år, kombinert med investeringer i fasiliteter for gjenvinning av avfallsressurser. Førsteprioritet vil være å stoppe lekkasjer til naturen, med et formelt system som innsamlinger kildesortert avfall og frakter det til et anlegg for avfallsbehandling.

Materialgjenvinnings-scenarioet vil gi lavere utslipp av klimagasser og skape flere arbeidsplasser enn scenarioet som fokuserer på å stoppe lekkasjer, men krever betraktelig større investeringer. Banyuwangi-regionen vil trenge investeringsstøtte for å nå målet om 60% materialgjenvinning innen 10 år.

Planen vil også innebære et forbedret og diversifisert gebyrsystem. Husholdninger med godkjent hjemmebehandling for organisk avfall, vil kunne avstå fra innsamling, for å gjøre systemet økonomisk bærekraftig. Eksisterende initiativ som avfallsbanker (waste banks), hvor landsbyinnbyggere kan levere rent og sortert avfall i bytte mot en satt pris basert på verdi, og privat innsamling, vil operere parallelt med det nye avfallssystemet.

Det neste steget er å fullføre og validere avfallsplanen for Banyuwangi-regionen, og lage en handlingsplan for å implementere den.

Gjennom CLOCC vil Avfall Norge videreutvikle samarbeidet med partnere og interessenter for å utvikle en ferdig avfallsplan for Banyuwangi-regionen, og etablere et mer sirkulært avfallssystem.

Hold deg oppdatert om CLOCC på prosjektets egen nettside.


Kontakt oss

Sigve Ånderå

Senior advisor
Ansvar: CLOCC
Telefon:  40408694