Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer

Dersom vi ikke erstatter uttaket av naturressurser med bruk av resirkulerte råvarer, vil vi aldri nå bærekraftmålene. Avfall Norges har gitt sine innspill til regjeringen i arbeidet med ny handlingsplan.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 18. september 2020

Ny, nasjonal handlingsplan

Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, har regjeringen besluttet å utarbeide en nasjonal handlingsplan.

Den nasjonale handlingsplanen skal utarbeides som en stortingsmelding for å sikre bred forankring, meldingen skal være ferdig i løpet av våren 2021.

I arbeidet med handlingsplanen inviterer regjeringen til innspillsmøter med blant annet sivilsamfunn, næringsliv, akademia og offentlige virksomheter. Avfall Norge deltok denne uken på innspillsmøtet for bransjeforeninger og arbeidslivsorganisasjoner.

Ingen bærekraftig fremtid uten resirkulerte råvarer

Avfall Norges hovedbudskap på møtet, som ble ledet av Nikolai Astrup, var som følger:

Uten at vi erstatter uttaket av naturressurser med bruk av resirkulerte råvarer, klarer vi ikke å stoppe klimaendringene, sikre livet på land og rent vann til alle. Vår bransje er derfor helt sentral i arbeidet med nå bærekraftsmålene innen 2030.

Samtidig har vår evne til å produsere resirkulerte råvarer en tett sammenkobling med bærekraftsmål nummer 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Uten ansvarlige produsenter som designer for gjenvinning, bruker resirkulerte råvarer og merker produktene slik at forbrukerne kan ta kvalifiserte valg i butikken og sortere riktig hjemme, så stopper den sirkulære økonomien opp. Da går vi glipp av ny verdiskaping, nye grønne arbeidsplasser og vi blir heller ikke bærekraftige.

For å sikre livet under vann, må vi også stoppe den marine forsøplingen. Her er den eneste varige løsningen å stoppe kildene på land gjennom et bredt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Kan bidra til viktige konkurransefortrinn

Avfall Norge la også vekt på noe av det viktigste planen og myndighetene kan gjøre er å bidra til å knesette viktige sammenhenger.

Ved å synliggjøre sammenhenger vil flere beslutningstagere være i stand til å ha et helhetsperspektiv i alt fra strategiarbeid og planlegging til design, innkjøp, produksjon, logistikk og markedsføring. Først da kan man ta bærekraftige valg som ikke bare berører egen virksomhet, men hele samfunnet.

Tydelige sammenhenger vil også danne et nyttig bakteppe som kan gi viktige konkurransefortrinn for fremoverlente næringslivsaktører som konkurrerer mot mindre bærekraftige og billigere løsninger.

Viktige utfordringer for gjenvinningsbransjen

Organisasjonene var også bedt om å peke på viktige utfordringer for egen sektor. Her la vi vekt på 4 områder:

  • Det umodne markedet for resirkulerte råvarer med sterk priskonkurranse mot billige, jomfruelige råvarer.
  • Behovet for nye virkemidler som fremmer ansvarlig forbruk og produksjon. Skitt inn = skitt ut - ikke resirkulerte råvarer. Behov for nye, nasjonale virkemidler, men også samarbeid med EU og deltagelse i andre internasjonale samarbeid som regulerer produksjonen av de varene som konsumeres i Norge.
  • En mer bærekraftig verdikjede ikke nødvendigvis er bedriftsøkonomisk lønnsom for de enkelte aktørene på kort sikt, selv om den er samfunnsøkonomisk lønnsom og kan innebære store konkurransefortrinn på lengre sikt.
  • Kampen mot marin forsøpling må skje i et internasjonalt samarbeid, men vi må ikke glemme å feie for egen dør. Forsøpling og ulovlig avfallshåndtering pågår fremdeles og må slås hardere ned på. Det gjelder også ulovlig eksport av avfall.

For å stoppe klimaendringene, redusere presset på livet på land og sikre rent vann til alle, må vi redusere uttaket av naturressurser i verden. Her spiller vår bransje en helt sentral rolle, fordi det er vi som produserer resirkulerte råvarer som skal erstatte de jomfruelige råvarene. Uten oss er det derfor ikke mulig nå bærekraftsmålene.

Kilde: Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Relaterte artikler

Se flere nyheter

Se flere nyheter