Arskonferansen 2024 banner mobile

#klartvirydder - også for egen dør

Våren er opprydningens høysesong. Se rutinene som forhindrer flyveavfall rundt gjenvinningsstasjoner og anlegg.

Av: Stine Thorp | Publisert: 24. april 2023

April og mai er månedene da det ryddes og kastes i stor stil. Det igjen fører til økt aktivitet på gjenvinningsstasjoner og anlegg - og dermed øker også sjansen for at flyveavfall forsøpler nærområdet.

I tillegg kommer forsøpling som har ligget skjult under is og snø gjennom vinteren til syne.

Vi oppfordrer bransjen til å gjøre tiltak for å redusere forsøpling og flyveavfall, og gjennomføre opprydning rundt anlegg om nødvendig

At bransjen viser at den tar ansvar for nærområdet og jobber for å redusere forsøpling fra anlegg er viktig for omdømmet og et godt naboskap.

Veileder: Nullvisjon forsøpling

I fjor utarbeidet Avfall Norge med bistand fra Hold Norge Rent en veileder med tips og råd om hvordan man kan redusere risikoen for flyveavfall og forsøpling rundt anlegg. Prosjektet var finansiert av Handelens Miljøfond.

Det ble også laget en plakat med rydderutiner som kan henges opp på anlegg og gjenvinningsstasjoner. Begge deler kan lastes ned - se lenker nederst i saken.

Slik ser plakaten ut: