Klimagassutslippene venter ikke på midler fra EU

Regjeringen har denne uken lagt frem en melding der de foreslår å først realisere fangst av CO2 ved Norcem, og så støtte fangst av CO2 ved Fortum Oslo Varmes anlegg i Oslo dersom prosjektet får EU-finansiering. Avfall Norge er skuffet over at Fortums arbeid med karbonfangst ikke får prioritet.

Av: Cecilie Lind | Publisert: 21. september 2020

Frustrert opposisjon

Den frustrasjonen deles av byråd Raymond Johansen som sier til NRK at Oslo kommune ikke vil nå klimamålene sine uten karbonfangst på Klemetsrud. Lars Haltbrekken, SV 's miljøpolitiske talsmann kaller regjeringens satsing halvhjertet og sier til NTB at SV kommer til å foreslå at begge CO₂-fangstanleggene bygges.

Helt nødvendig med karbonfangst

Karbonfangst er en helt nødvendig teknologi for å redusere utslippene av klimagasser både fra industri og avfallsforbrenning. Fortums prosjekt har også stor overføringsverdi til anleggene i bl.a. Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand.

Bru må gjøre mer enn å heie på Fortum i EU

Avfall Norge deler regjeringens ønske om å få flere land med på laget i utviklingen av CCS, men vi mener Bru må gjøre mer enn å heie på Fortum i EU. Regjeringens forslag innebærer en vesentlig forsinkelse for Fortum og det er en reell fare for at alt stopper opp nå i påvente av Fortums EU-søknad.

Det har vi ikke tid til, for klimagassutslippene venter ikke på midler fra EU. Derfor må bransjen gis rammer som gjør at vi kan jobbe videre med både CCS og CCU for avfallsforbrenningsanleggene, sier Cecilie Lind, administrerende direktør i Avfall Norge.

Fakta om EU's innovasjonsfond for CCS

Ingen EU-land har råd til å betale for store demonstrasjonsanlegg for karbonfangst, bruk og lagring. Derfor har EU-samarbeidet opprettet et eget innovasjonsfond for å delfinansiere bygging av fullskala demonstrasjonsanlegg hvor målet er å utløse stordriftsfordeler, bidra til kostnadsreduksjoner og gi viktige teknologisk og industriell erfaring.

Innovasjonsfondet på ca 10 milliarder euro – eller 110 milliarder kroner, som skal tildeles i perioden frem til 2030. Pengene kommer fra auksjonering av utslippskvoter i EUs kvotehandelsmekanisme, så beløpets størrelse er avhengig av prisen på CO2 i kvotemarkedet. Innovasjonsfondet kommer i tillegg til EUs forskningsprogram Horisont 2020 og budsjettet satt av til Grønn giv. Her er en link til bakgrunnsinformasjon om utlysningen med fyldig beskrivelse av områder og teknologier/løsninger Kommisjonen ønsker å få demonstrert. Selve utlysningsteksten for Innovasjonsfondet kom i juli.

Kontakt oss

Cecilie Lind

Administrerende direktør
Avfall Norge
Ansvar: Administrerende direktør
Telefon:  90110116

Kåre Fostervold

Rådgiver næringspolitikk og fag
Ansvar: Næringspolitikk, pressekontakt, energigjenvinning
Telefon:  48168041

Paal Frisvold

EU-rådgiver
Avfall Norge
Ansvar: +32473978760