Arskonferansen 2024 banner mobile

Look to Oppland!

Politikerne i Oslo og Akershus har noe å lære av sine kollegaer i Oppland når det kommer til å satse på biogass i kollektiv-anbudene.

Av: Avfall Norge | Publisert: 21. juni 2018

Fylkestinget i Oppland vedtok 13. juni at anbud for kollektivtransport skal ha krav om biogass eller nullutslippsteknologi i 2020, og at de skal støtte minst 10 utviklingsprosjekter innen bruk og produksjon av biogass.

– Dette er et eksempel hvor politikerne stiller et spesifikt krav til biogass, og dermed hvordan man kan bruke anskaffelser for å få miljøvennlig transport med biogass som drivstoff. her har politikerne i Oslo og Akershus noe å lære, sier administrerende direktør i Avfall Norge Nancy Strand.

Den siste tiden har importert biodiesel utkonkurrert biogass på flere store, lokale bussanbud. Dette skjer på tross av sterke styringssignaler fra nasjonale myndigheter. I følge NRK 10. juni, bestemte Ruter at 250 busser på Romerike skal gå på biodiesel importert fra utlandet, istedenfor mer klimavennlig og lokalt produsert biogass.

Håkon Noren (Ap), saksordfører for biogasspakken i Oppland fylkesting, peker på at politikerne kan være med på å gjøre det attraktivt for bøndene ved å øke etterspørselen:

– I Oppland ønsker vi å skape ei biogassverdikjede der vi forvandlar bioavfall til drivstoff og oppvarming, sier Noren.

Utfordrer avfallsbransjen

– Biogass har eit enormt potensiale for å skape nye arbeidsplassar og redusere våre klimagassutslipp. Eg utfordrar landbruket, avfallsbransjen og transportnæringa til å ta initiativ og ta del i samarbeidet for å gjere Oppland til eit leiiande biogassfylke, sier Noren.

Avfalls- og gjenvinningsbransjen tar utfordringen.

– Jeg kan forsikre Noren om at vi skal stille opp, både i Oppland og andre steder. Og så håper jeg at politikerne i Oslo og Akershus som eier Ruter, kan lære av Oppland og av politikerne i Østfold og Vestfold, hvor de også etterspør biogass i anbudene. Aktivt eierskap bidrar til etterspørsel av biogass. Det vil bety enormt mye for å redusere klimagassutslipp fra både avfallssektoren, transportsektoren og landbruket – og det vil skape store verdier og trygge, grønne arbeidsplasser, sier Nancy Strand.

Kontakt oss

Jens Måge

Fagrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Bioavfall, tekstiler, biologisk behandling
Telefon:  92292262

Relaterte artikler

Se flere nyheter