Gi innspill til den nye merkeordningen

LOOP og Avfall Norge inviterer aktører til å gi innspill til ny merkeordning for avfall. Frist for innspill er satt til 18. desember. Det åpnes for å gi innspill fra torsdag 28. november kl 09.00.

Av: Avfall Norge | Publisert: 28. november 2019

På frokostmøte den 28. november la Avfall Norge og LOOP fram forslag til ny nasjonal merkeordning for avfall. Prosjektet er et ledd i å øke materialgjenvinning av avfall i tråd med EU-krav. Målsetningen med merkeordningen er å gjøre det enkelt og intuitivt å kildesortere ved at man møter de samme symbolene og fargene på avfallsdunken hjemme, på jobb, på hytta og i det offentlige rom. Merkene skal også benyttes på emballasje.

Den nye merkeordningen baserer seg på det danske piktogramsystemet som ble lansert i 2017. Det er etablert et samarbeid mellom Avfall Norge/LOOP, Dansk Affaldsforening og Avfall Sverige om et felles, nordisk merkeordning i alle de tre landene.

Nå inviteres ulike aktører til å gi innspill til den første delen av symboler som er tilrettelagt for Norge.

Symbolene som er utviklet i første runde dekker de vanligste avfallstypene folk sorterer hjemme. Det nye merkesystemet består av avfallssymbol, farger og begreper. Symbolene vil også finnes i sort/hvitt-versjoner (for eksempel til trykk på emballasje).

Innspill kan sendes inn til og med til og med 18. desember. Her vil man kunne gi innspill på hvert enkelt symbol, og generelle kommentarer til selve merkeordningen. Innspill skal gis med fullt navn. Anonyme innspill vil ikke bli hensyntatt. Alle innspill vil også kunne benyttes videre.

Den nye merkeordingen skal ferdigstilles 6.2.2020.


Her kan dere gi innspill til merkeordningen!

Dine innspill mottas med takk!

Har du spørsmål, ta kontakt med

Hildegunn Iversen, LOOP - hildegunn@loop.no

Mona Sæther, Avfall Norge - mona@avfallnorge.no


Under kan du se video fra frokostmøtet!

Relaterte artikler

Se flere nyheter